Det var till Fastighets klubb i Västerås larmet kom. Fackliga företrädare fick höra av städare på företaget Inspira att deras sparade semester som var äldre än fem år skulle raderas utan att de fick någon ersättning för det – något som bryter mot semesterlagen och som tidningen Fastighetsfolket var först att rapportera om.

– Flera anställda hade upptäckt på sina lönespecar att sparad semester som var äldre än fem år saknades, säger Jeanette Cervin, regionalt fackligt ombud på Fastighets klubb i Västerås.

Enligt semesterlagen har en arbetstagare rätt att spara semester i fem år. Sedan är grundregeln att dagarna måste tas ut antingen i pengar eller i semesterersättning. Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att se till att så sker. Men för de anställda på Inspira togs dagarna bara bort utan att de fick något för det. När de sedan frågat sina arbetsledare om var den sparade semestern tagit vägen fick de svaret att lönekontoret sagt att dagarna var för gamla att ta ut och att de nu var borta.

– Det här gäller flera olika arbetsplatser och arbetsledare som varit i kontakt med lönekontoret. De anställda fick sms-svar som ”att de dagarna har brunnit inne”. Det här är inte ok. Det är ju dagar som de tjänat in och att då bara dra bort dem det går inte. Det bryter mot lagen. Jag tror att det är okunskap som ligger bakom att arbetsgivaren gjort så här, säger Jeanette Cervin till Kommunalarbetaren.

Från början var det 22 medlemmar som hörde av sig om att de drabbats. Efter förhandlingar mellan arbetsgivaren och företrädare från Fastighets blev resultatet blev att de nu får ta ut dagarna i pengar eller semester. Men Jeanette Cervin menar att det kan vara fler som drabbats.

– Vi gjorde ett utskick till alla medlemmar i företaget och efter det har fler hört av sig.

Men hon tror att det kan vara ännu fler och eftersom alla som blivit av med semesterdagar kommer att ersättas är det viktigt att de hittas.

För att bli klar över hur många som kan ha drabbats har Fastighets begärt ut en lista från Inspira över hur mycket semester alla anställda medlemmar tagit ut under senare år. Den har de ännu inte fått. 

Per Karlsson är vd för Inspira och säger till Fastighetsfolket att det ska ske och att de som drabbats kommer att kompenseras.

– Det är det en självklarhet att semesterlagen ska följas och att inga semesterdagar ska brinna inne. Det är vi helt överens om. De medarbetare som berörts har kontaktats och tillsammans med sin närmaste chef kommer uttag av de aktuella semesterdagarna planeras under 2020, säger han.

Inspira har inte bara medlemmar i Fastighets utan också i Kommunal. 124 medlemmar finns på sju arbetsplatser hos Inspira i främst Västerås och Stockholm.

– Vi har 54 medlemmar som tillhör oss. Jag fick precis veta det här och håller precis på att göra ett utskick till dem. Vi vet inte än om någon av dem är drabbad, säger Gustav Oldenmark, regionalt fackligt ombud vid Kommunals avdelning Bergslagen.

Han menar att det är viktigt att alla kontrollerar på sina lönespecifikationer om de blivit av med semesterdagar.

– Eftersom det är samma företag och samma lönesystem för våra medlemmar som för Fastighets är det inte omöjligt att det finns någon som blivit det. Är det så är det viktigt att de hör av sig.

Är du drabbad?

Den som är drabbad och arbetar på Inspira kan höra av sig till vasteras.bergslagen@kommunal.se eller nordväst.stockholm@kommunal.se