Stockholms stad har beslutat att alla hemtjänstkunder som har bekräftad eller misstänkt covid-19 tas om hand av så kallade förstärkningsteam, som enbart besöker de kunderna. Detta för att förhindra smittspridning.

Privata utförare bör också inrätta förstärkningsteam eller samarbeta mellan flera utförare om det rör sig om små företag. Men i de fall ett hemtjänstföretag inte har möjlighet till det så tar den kommunala hemtjänsten tillfälligt över kunden. Trots att insatserna utförs av kommunen får den privata utföraren fortfarande 60 procent av ersättningen för kunden. 

Det tycker Maria Martin, arbetsplatsombud och skyddsombud på kommunala hemtjänsten i Farsta, är fel. 

– Det är så himla orättvist. Det ställs liksom inga krav på de privata. De kommunala verksamheterna går back men de privata ska slippa ligga ute med pengar samtidigt som de går med vinst, säger Maria Martin.

Hon berättar att i Farsta är det just nu endast en kund som har behov av besök från förstärkningsteamet. Det är en kund hos ett privat hemtjänstföretag som inte har förstärkningsteam. Eftersom kunden har ganska få timmar beviljade, men både morgon och kväll, innebär det att det blir dyrt för verksamheten eftersom den personalen inte kan gå till några andra kunder. 

– Det kostar vår verksamhet jättemycket pengar, för att de (företaget) inte har lust att sätta igång en sådan verksamhet. Vi får inte ersättning för de andra timmarna som vi inte är hos kunden och personalen kan inte gå till andra kunder, säger Maria Martin. 

Hon tycker att det är extra stötande att företaget får 60 procent av ersättningen för timmar som de inte har behövt utföra.

Men Christina Österling, strateg på äldreförvaltningen, försvarar ordningen.

– Du har ju ändå en personalkostnad, även om du blir av med en kund, säger Christina Österling.

Om man har mycket timanställda kan man väl lösa det ganska enkelt?

– Jo, men det man ser är att många av de här kunderna blir kvar hos den privata utföraren även efteråt.

Christina Österling säger att de vill att de privata utförarna har egna förstärkningsteam och att det bara är små utförare där det kan få stora ekonomiska konsekvenser att ha ett eget förstärkningsteam som kommunen hjälper på det här sättet.

– Tanken är att de ska ha förstärkningsteam, med undantagsfall. Då tar man hänsyn till storlek, volym, antal kunder och hur många smittade eller misstänkt smittade de har. Har du en väldigt liten verksamhet och en misstänkt smitta, då ska du avsätta särskild personal som går till bara den kunden. Har den väldigt lite hjälp går det åt väldigt mycket resurser. Det blir inte kostnadseffektivt, säger Christina Österling.

Men samma gäller ju för den kommunala verksamheten? Det är den situationen de har i Farsta. 

– Man har sagt att man ska ha förstärkningsteam med hänsyn till undantagen. Vi har åtminstone 36 utförare som har förstärkningsteam och kunder i dem. Sen finns det några från de privata hos de kommunala utförarna och då finns det skäl till det. Det kan vara att de är så väldigt små eller att det inte funkar geografiskt att åka emellan. Risken är att små företag skulle kunna gå i konkurs. 

Det stämmer att de kommunala förstärkningsteamen har hand om relativt få kunder från privata utförare – totalt nio av 34 kunder är från privata utförare. Samtidigt finns 36 förstärkningsteam hos de privata utförarna som har hand om totalt 45 kunder (siffrorna gäller den 22 juni). 

Maria Martin på hemtjänsten i Farsta förstår att det kan vara svårt för små hemtjänstföretag som går dåligt ekonomiskt, men säger att det hade varit en bättre lösning om äldreförvaltningen satt ihop ett förstärkningsteam som skötte de privata kunderna över hela stan. 

– Det hade varit ett mycket smidigare sätt. Nu går vi ju back och det är ingen som ersätter vår hemtjänst för det. Vi ska inte gå med vinst men man vill inte att den kommunala hemtjänsten går back, så att politikerna vill lägga ner den för att det går så dåligt, säger Maria Martin.

Enligt uppgift till KA ville ett av Sveriges största hemtjänstföretag inte inrätta förstärkningsteam och kommunen fick ta deras kunder, vilket ska ha vållat diskussioner i Södermalms stadsdelsförvaltning. I dag har företaget förstärkningsteam, och varken Christina Österling eller enhetschefen för Södermalms hemtjänst, Ninozka Uribe, vill kännas vid att bolaget skulle ha motsatt sig det. Men Ninozka Uribe säger att det i början fanns frågetecken kring hur stadens förstärkningsteam skulle arbeta gentemot de privata hemtjänstföretagen. 

– Från början var vi tvungna att ta allas kunder eftersom företagen inte hade förstärkningsteam på plats förrän det blev väldigt tydligt hur det skulle vara. Äldreförvaltningens riktlinjer är att de företag som inte har möjlighet att starta egna team kan använda sig av stadens, säger Ninozka Uribe.

Hon säger att det var svårt även för de kommunala verksamheterna i början när man skulle starta upp förstärkningsteamen, eftersom det var ett nytt sätt att jobba på och många frågor som fick lösas längs vägen. Hon vill också framhålla att förstärkningsteamen har väldigt få kunder – på Södermalm just nu bara 3-4 stycken av närmare 1 000 kunder.

– Jag tycker att personalen har gjort ett fantastiskt jobb. Det pratas mycket om att det är vårdpersonal som sprider smitta, men att vi har så få kunder i förstärkningsteamet säger väldigt mycket om personalens förmåga att förhindra smittspridning, säger Ninozka Uribe.