Det handlar om att Nilsbuss har låtit dörrarna fram vara öppna för av- och påstigning och inte spärrat av de två främsta passagerarstolarna med tydliga markeringar, rapporterar Smålandsposten.

Arbetsmiljöverket ingrep och förbjöd företaget att från och med 19 juni bedriva trafik om inte villkoren var uppfyllda. Skulle de ändå bryta mot förbudet väntar vite, böter, på 100 000 kronor.

Företaget Moheda buss, som också kör linjetrafik åt Kronobergs länstrafik, har även de förbjudits att hålla framdörrarna öppna och sätena längst fram tillgängliga.

Smålandsposten skriver att länstrafiken och Moheda buss har förespråkat andra åtgärder, såsom plexiglas och handsprit, men det räcker inte för Arbetsmiljöverket.