Folkhälsomyndigheten meddelade i dag att de svänger och nu rekommenderar munskydd och visir i äldreomsorgen, när personal vårdar en person med misstänkt eller konstaterad covid-19. Tidigare har rekommendationen varit visir, men att om en lokal riskbedömning visar att det inte räcker ska också munskydd användas. Nu konstaterar Folkhälsomyndigheten att det inte har fungerat så bra med de lokala riskbedömningarna överallt och att det är bra om det blir mer lika över landet. 

Kommunal har krävt nationella riktlinjer under våren och ordförande Tobias Baudin välkomnar att det nu finns. 

– Det här är en facklig kamp som vi har bedrivit. Jag tror det är ungefär 80 dagar som vi har sagt att det måste till tydliga riktlinjer, just för att det ser så olika ut lokalt. När man vet att arbetsgivarna agerar så olika kan man inte säga att det ska man bestämma och bedöma lokalt. Därför är det bra att Folkhälsomyndigheten nu går på vår linje, säger Tobias Baudin.

Tobias Baudin.

Baudin rasar efter nedtonade skyddskrav

Covid-19

Arbetsmiljö

Han anser att det borde ha kommit mycket tidigare och säger att han inte kan låta bli att tänka på vilken oro de otydliga rekommendationerna har skapat och hur många skyddsstopp Kommunals skyddsombud behövt lägga.

– Men eftersom pandemin inte är över så är det välkommet att det kommer nu, sent men bra att det kommer och bra att de lyssnar på Kommunal.

Jag frågade Anders Tegnell i början på april om det inte fanns en risk med att lägga så stort ansvar på lokala riskbedömningar, med tanke på hur olika det ser ut i äldreomsorgen. Vad säger du om att man först nu medger att det inte fungerade så bra?

– Jag får en bild av att kunskapsnivån om hur det faktiskt ser ut i äldreomsorgen är ganska låg. Tegnell och andra är kloka personer och har läkarbakgrund men vi får komma ihåg att i äldreomsorgen skiljer det sig åt mycket. Ibland har man inte handsprit eller tillgång på tvål och vatten, det är på den nivån, säger Tobias Baudin.

Munskydd och visir (genrebild).

Oklart läge kring munskydd

Covid-19

Arbetsmiljö

Han tror att mycket har utgått från hur det fungerar på sjukhus och säger att Kommunal redan från början sagt att sjukvården kommer att klara pandemin, även om det blir tufft, men att äldreomsorgen är sämre förberedd.

– Nu tror jag att många har fått upp bilden för hur det ser ut i äldreomsorgen. Det finns platser som är fantastiskt bra men det finns också ställen där det brister lokalt. Då kan man inte säga att det ska avgöras och bedömas lokalt för det är lokalt som det brister.