Vad är ett handslag med SKR kring utbildningskrav i vården värt? Inte ett dugg i Sveriges näst största region, det moderatledda Västra Götalandsregionen (VGR). 

Det är det konstaterande man kan göra sedan detta politiska styre, tillsammans med SD, upprepade gånger sagt nej till kravet från regionens socialdemokrater om att anta den avsiktsförklaring som dåvarande SKL och Kommunal gjorde 2017 angående vårdbiträden och deras utbildning.

Den gjordes i form av ett handslag, som ledde till att Skolverket tog fram en utbildning på 40 veckor. Utbildningens längd och innehåll säger en del av vad man anser krävs för att arbeta i ett patientnära och vårdande yrke.

Men i Västra Götalandsregionen tycker man annorlunda. Ännu en gång har det socialdemokratiska kravet, att VGR ska ställa sig bakom och implementera SKR:s och Kommunals avsiktsförklaring, getts kalla handen, med ett ”motionen anses besvarad”. ”Besvarad” innebär i folkmun ”vi gör redan detta”. 

Vad är det då VGR gör? Ja, inte har man vårdbiträden med den utbildning som Skolverket anser behövs. I dagsläget finns yrkeskategorin i egentlig mening endast på ett sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett av Europas viktigaste sjukhus, med såväl regionala som nationella och internationella uppdrag. Men där gör man bedömningen att det inte behövs några 40 veckors utbildning, utan 10 dagars teori. Sedan är människor redo att ge sig ut i vården och lära sig ”under resans gång” genom praktik. 

Det är fullständigt hårresande att ett så stort sjukhus anser att detta är tillräcklig utbildningsnivå i ett så viktigt yrke – även för att vara ett sjukhus som står under moderatledd ledning

Det är fullständigt hårresande att ett så stort sjukhus anser att detta är tillräcklig utbildningsnivå i ett så viktigt yrke – även för att vara ett sjukhus som står under moderatledd ledning. Ännu märkligare är högerns resonemang för varför man inte vill implementera Skolverkets utbildningsnivå i sina verksamheter i VGR: Vårdbiträden tjänar så dåligt att ingen vill skaffa sig 40 veckors utbildning och få en så usel lön!

Det är tveklöst så att vårdpersonal i VGR tjänar sämre än många andra kolleger i landet. Det gäller inom flertalet yrkesgrupper. Det är också därför Socialdemokraterna i VGR i budget efter budget avsatt uppemot 700 miljoner kronor i extra lönesatsningar medan det moderatledda styret under samma tid lagt exakt 0 kronor i extra grundlöneutrymme.

Kanske är det just där som högerskon klämmer: Pengar. Personal med utbildning kan ju ställa högre krav på sin lön

Kanske är det just där som högerskon klämmer: Pengar. Personal med utbildning kan ju ställa högre krav på sin lön. Rimligt, anser vi socialdemokrater, som hellre vill att pengarna läggs på att utbilda den egna personalen och ge dem bättre villkor, än att fylla redan överfulla fickor på privata vård- och bemanningsföretag. 

Nu återstår beslut i regionfullmäktige i VGR vad gäller min motion om att anta SKR:s och Kommunals överenskommelse kring vårdbiträden. Jag hyser ingen större förhoppning om att de moderater, liberaler, centerpartister, kristdemokrater, miljöpartister eller sverigedemokrater som utgör en majoritet i regionens högsta beslutande organ ska ändra uppfattning. Men det gör inte jag och mina partikamrater heller; vi tänker fortsätta kämpa för att de som jobbar i vården ska ha såväl ordentlig utbildning som vettig lön och goda arbetsvillkor!