Kommunal har frågat sina nordiska systerorganisationer hur personalen har påverkats av coronaviruset och covid-19. Den största skillnaden gäller smittskyddsutrustning. Facken i Danmark, Norge och Finland svarar samstämmigt ja på frågan om myndigheterna har tagit fram nationella riktlinjer för vilka skydd som personal i äldreomsorgen ska använda. Detta finns som bekant inte i Sverige, där Arbetsmiljöverket i stället har sagt att ”det är arbetsgivarens riskbedömning som avgör vilka skyddsåtgärder som ska väljas”.

Från de danska tillfrågade facken, FOA och Super, finns dock kritik mot hur staten hanterat riktlinjerna. Det handlar bland annat om att själva utrustningen är dålig och otillräcklig och att riktlinjerna har ändrats och varit oprecisa. Även det finska tillfrågade fackförbundet, Tehy, pekar på förändringar i reglerna och brist på skyddsutrustning. Samtliga fack, utom Kommunal, berättar att vätskeavvisande munskydd och visir är krav inom äldreomsorgen.

Det finns också likheter. Exempelvis säger alla fack att sjukvårdspersonal värderas högre än personalen inom äldreomsorgen. I alla grannländer råder besöksförbud och alla grannländer konstaterar problem som stress och dålig bemanning.

Kommunal har dessutom frågat sina systerorganisationer om vilka faktorer de tror har påverkat smittspridningen inom äldreomsorgen. I Norge pekar Fagforbundet på brist på skyddsutrustning, otillräcklig utbildning, tillfälligt anställda, deltidsarbetare. I Danmark pekar man också på brist på skyddsutrustning.