Sommaren är här och semestern står inför dörren. Att få koppla av och inte tänka på jobbet under några veckor har varit en laglig rättighet i vårt land under en lång tid. Det är också en förutsättning för ett långt och hållbart yrkesliv.

Men för många av medlemmarna i Kommunal som jobbar inom vård och omsorg är tanken på och känslan inför semestern inte förknippat med något härligt och självklart. På flera håll har årets semester förkortats, semesterperioder flyttats och förlängts och arbetsgivare försöker just nu förhandla om att köpa loss personalens lagstadgade rätt till ledighet.  

Våren vi lämnar bakom oss nu liknar ingen annan vår. Coronapandemin har utmanat hela vårt samhälle på olika sätt, i många verksamheter är det medlemmarna i Kommunal som stått i den absoluta frontlinjen. De har kämpat, svettats, vårdat och räddat liv under många, långa och tunga arbetspass. De har sett till att Sverige inte kollapsat.

Personalen i de här verksamheterna var slitna redan innan pandemin bröt ut. Flera år av underfinansierad vård och omsorg har inneburit allt lägre bemanning och en allt tuffare arbetsmiljö. Och när man jobbat under så stor press i flera månader är man i extra stort behov av sin ledighet, det borde vara prioriterat av arbetsgivaren att se till att man får sin återhämtning.

Är läget pressat till vardags, så är det än mer sårbart på sommaren och konsekvenserna betalas av personalen.

Att de anställda ska ha semester varje år borde inte komma som en överraskning för någon. Men det gör det uppenbarligen, även i år. Coronapandemin har förvisso inneburit extra utmaningar när det gäller bemanningen och många har fått vänta längre än vanligt på att få sin semester beviljad.

Vi förstår att ordinära händelser kräver särskilda lösningar. Men vi ser också att ytterligare ett år har gått utan att arbetsgivare har tagit bristerna i verksamheterna på allvar. Att allt färre söker sig till vård och omsorgsyrkena är inte viruset skyldigt till. Det är de allt sämre villkoren och förutsättningarna som gör yrkena oattraktiva.

Är läget pressat till vardags, så är det än mer sårbart på sommaren och konsekvenserna betalas av personalen. För dem som ska vara lediga innebär detta en oro för om man ska få ha sin semester som man planerat. Många går och tänker på arbetet och sina kollegor under ledigheten för att de vet att verksamheterna går på marginalerna och att det är tungt och stressigt. Det händer att man till och med får avbryta sin semester för att planeringen spricker. Detta är helt oacceptabelt.  

Att det nu ser ut som det gör är inget annat än brist på respekt för de anställdas hälsa och rättigheter och som speglar synen och värdet på de kvinnodominerade yrkena.

Kommunals medlemmar har också rätt till en avkopplande semester och arbetsgivarna har haft många år på sig att göra något åt det pressade läget. Att det nu ser ut som det gör är inget annat än brist på respekt för de anställdas hälsa och rättigheter och som speglar synen och värdet på de kvinnodominerade yrkena.

Det är medlemmarna i Kommunal som alltid ser till att verksamheterna fungerar även under svåra förhållanden. Det minsta man kan begära är att få det man har rätt till enligt lag och avtal. Som ansvarig politiker och arbetsgivare så borde man skämmas över att man år efter år är beredd att läggahundratusentals kronor för att kortsiktigt finansiera sin egna dåliga personalpolitik och planering.

Att lösa problemen genom att köpa de anställdas ledigheter eller försämra villkoren ytterligare är varken hållbart eller klokt och kommer inte lösa nästa års sommarplanering. Inte heller den framtida personalförsörjningen.

Vad coronapandemin framförallt har visat är att det är hög tid att de ansvariga agerar och använder resurserna på rätt sätt. Vi vet att det kommer att krävas ännu mer resurser för att klara välfärdens utmaningar. Det handlar främst om att höja bemanningen men även löner, arbetstider och trygga anställningar har stor betydelse för hur man kommer att lyckas behålla och rekrytera nya medarbetare framöver.

Men framförallt, lyssna på Kommunals medlemmar! De är experter på sitt arbete och har förslag på hur villkor och förutsättningar kan bli bättre så att alla kan se fram emot en skön och avkopplande semester.