– Jag förstår att man har kunnat tolka det fel och vi beklagar verkligen det, säger Jenny Persson Blom, handläggare på Arbetsmiljöverket.

En anmälan om allvarligt tillbud eller olycka på arbetet innebär att arbetsgivaren måste utreda om man har brustit i att skydda personalen. Arbetsmiljöverket har berömt arbetsgivare för att ha varit bra på att anmäla när vårdpersonal har smittats av covid-19.

Men när KA granskar anmälningarna från äldreomsorgen syns tecken på att det finns ett mörkertal. Den privata företagen står bara för sju procent av anmälningarna, trots att de utför 20 procent av all äldrevård i landet.

Det privata äldreboendet Berga i Solna, där personal vittnat om att de saknat skyddsutrustning och som nu är under utredning för arbetsmiljöbrott, hade fram till den 2 juni inte anmält något allvarligt tillbud med koppling till coronapandemin.

Berga vård- och omsorgsboende i Solna.

Samtidigt finns få anmälningar från äldreomsorgen i Stockholm, trots att det är en av de kommuner där smittspridningen varit som värst. En förklaring kan vara att det rått förvirring om vad som ska betraktas som ett allvarligt tillbud.

Vi har insett att det har varit otydligt för vi har fått väldigt många frågor från främst arbetsgivare.

Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket

Kommunals ombudsman i Norrbotten, Ingela Olsson, är en av dem som reagerat på hur Arbetsmiljöverkets ändrat sina instruktioner. På Arbetsmiljöverkets hemsida stod det först att arbetsgivaren skulle anmäla alla som blivit smittade via jobbet som allvarligt tillbud. Men vad gällde för anställda som smittats trots att de haft både munskydd och visir?

Ingela Olsson mejlade myndigheten för att fråga. 

Ingela Olsson, ombudsman för Kommunal avdelning Norrbotten.

–  Jag fick vänta utan att få svar, men efter någon vecka hade de ändrat informationen till att det endast skulle anmälas allvarligt tillbud om man smittats utan skyddsutrustning.

Anmärkningsvärt, tyckte Ingela Olsson.

– Det är ju inte mindre allvarligt att smittas för att man haft skyddsutrustning, säger hon.

Även Stockholms stad har reagerat på att Arbetsmiljöverkets anvisningar. Hittills har staden bara skickat in en enda anmälan om allvarligt tillbud.

”Först var det allt, sedan var det om skyddsutrustning gått sönder, varit felaktig eller saknats, sedan var det tillbaka till all exponering för smitta oavsett om man blivit sjuk eller inte.

Carl Smitterberg, presstalesperson Stadsledningskontoret

Carl Smitterberg, presstalesperson för Stadsledningskontoret, säger att det rått oklarheter kring om anmälningarna skulle göras i ett internt rapportsystem eller direkt till Arbetsmiljöverket. Men han menar också att Arbetsmiljöverkets otydlighet kan ha bidragit till att flera fall har felrapporterats. 

”Först var det allt, sedan var det om skyddsutrustning gått sönder, varit felaktig eller saknats, sedan var det tillbaka till all exponering för smitta oavsett om man blivit sjuk eller inte.”, skriver han i ett mejl.

Arbetsmiljöverket medger att man ändrat i sina anvisningar flera gånger. Jenny Persson Blom, handläggare på Arbetsmiljöverkets enhet för kemiska, mikrobiologiska och toxiska faktorer, säger att det varit svårt att förutse vilka situationer som kan uppstå under covid-19 smittan.  

– Vi har insett att det har varit otydligt för vi har fått väldigt många frågor från främst arbetsgivare.

Jenny Persson Blom förstår att man kunnat tolka texten på Arbetsmiljöverkets hemsida som att det enbart är situationer där personal har saknat, eller haft felaktig skyddsutrustning, som ska anmälas. Men så är det alltså inte, och den texten har nu tagits bort.

– Vi kommer att förtydliga det, och vad vi menar med exponering. Vi har flera jurister inkopplade som ska se över texten så att den blir mer heltäckande.

Jenny Persson Blom, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Med tanke på den smittspridning som varit, går det att misstänka att det finns ett stort mörkertal, säger Jenny Persson Blom.

Arbetsmiljöverket har varit i blåsväder tidigare under coronapandemin och kritiserats för att ha fallit för påtryckningar från arbetsgivare i frågan om munskydd ska krävas för personal i äldreomsorgen. Men Jenny Persson Blom tillbakavisar att någon utomstående part ska ha påverkat verkets skrivningar om allvarliga tillbud. 

– Ändringarna har vi beslutat om själva efter att vi fått många olika frågor om vad som gäller.