– Privata äldreboenden var också långt före med att införa besöksförbud, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna, som är en arbetsgivarorganisation för privata vårdgivare.

Om en anställd smittas av coronavirus på jobbet kan det vara en allvarlig händelse som arbetsgivaren är skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren måste i så fall utreda vad som hänt. Det kan till slut prövas som arbetsmiljöbrott i domstol.

På Arbetsmiljöverket hade man i början av juni fått in mer än 600 anmälningar om allvarliga tillbud och arbetsolyckor i äldreomsorgen med koppling till covid-19.

Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

KA:s genomgång visar att kommunala arbetsgivare står för en klar majoritet. Att Sörmland har varit hårt drabbat av covid-19 syns i statistiken. Katrineholm, Eskilstuna och Oxelösund tillhör de arbetsgivare som anmält flest fall. Lena Karlsson Aronsson, skyddsombud på ett korttidsboende och facklig företrädare för Kommunal i Oxelösund, berömmer arbetsgivaren.

Äldreomsorg (genrebild).

Covid-19

Det här ska anmälas – fem exempel

Arbetsmiljö

– Vi har inte ens behövt påtala det i skyddskommittén, man har anmält ändå. Det tycker jag är väldigt bra. Oxelösund går verkligen i bräschen och tar sitt ansvar som arbetsgivare. Det handlar ju om att det finns risk för liv om man blir smittad av det här, säger Lena Karlsson Aronsson.

Sju procent av anmälningarna kommer från privata företag. Samtidigt är 20 procent av all äldreomsorg privatiserad i Sverige. I Stockholm stad, där smittspridningen varit som värst, är mer än hälften av äldreomsorgen privat. Här finns drygt 130 privata äldreboenden och hemtjänstutförare. Från dem har det kommit in totalt 22 anmälningar, men de flesta kommer från två arbetsplatser – Attendos Årstabergshemmet och Humanas Åsengården.

Covid-19

”Kan finnas stort mörkertal”

Nyheter

Antje Dedering på Vårdföretagarna säger att de förstärkt sina insatser för att stötta vårdföretagen, bland annat med utbildning kring arbetsmiljöregler.

– Vi är väldigt noga med att våra medlemsföretag ska följa lagar och regler. För att bli medlem hos oss måste man ha transparent redovisning, vilket bland annat omfattar hur man arbetar med kvalitetssäkring och ledningssystem.  

Anmälningar om tillbud

Kommunal äldreomsorg: 538
Privat äldreomsorg: 44
Äldreomsorg som drivs av stiftelse eller ideell förening: 27

Anmälningar fram till den 2 juni.

Källa: Arbetsmiljöverket

Antje Dedering säger att hon inte tagit del av siffrorna, men att en orsak till att den privata äldreomsorgen anmält färre allvarliga tillbud kan vara att samarbetet med skyddsombuden har fungerat så bra att det inte inträffat något allvarligt.

Kan det inte finnas ett mörkertal?

– Det skulle ändå förvåna mig, för man vet att man ska följa de här reglerna.

Men är det inte konstigt att det är så få tillbud när vi vet att det har varit brist på skyddsutrustning?

– Väldigt många av våra medlemsföretag var snabbt ute och såg över personalförsörjning och skyddsutrustning redan innan vi hade en allmän samhällsspridning av viruset.

Marie Boström, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

Kommunals ombudsman, Marie Boström, vet inte varför färre anmälningar kommit in från privat äldreomsorg. Arbetsmiljöverkets granskningar har visat att dåliga arbetsgivare finns i både offentlig och privat äldreomsorg, påpekar hon.  

– Det skulle ju kunna innebära att man nonchalerar allvarliga händelser, eller så har de privata företagen inte hunnit med att anmäla än. Det kan också vara att man inte har kunskap om vad som ska anmälas.  

Att kommunernas arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Regioner, uppmanat att i osäkra fall hellre anmäla en gång för mycket, kan ha spelat en roll. Det är också möjligt att arbetsgivare som inte gjort några anmälningar jobbar på ett så bra sätt att inget har hänt de anställda. 

– Men vi vet ju att det händer grejer, så det finns nog ett mörkertal. För nog har det funnits smitta på många ställen och jag ser ju vad som kommer in via 6:6a- anmälningar, säger Marie Boström.

Om arbetsgivaren vägrar anmäla

• Om du blivit smittad på jobbet och anser att det borde anmälas som ett allvarligt tillbud ska du prata med din arbetsgivare.

• Om arbetsgivaren inte vill anmäla, kontakta ditt skyddsombud eller Kommunals sektion.

• Det är bara arbetsgivaren som kan göra en anmälan om allvarligt tillbud, men skyddsombud kan göra en begäran om en arbetsmiljöåtgärd enligt arbetsmiljölagen, en så kallad 6:6 a. Då kan Arbetsmiljöverket begära att arbetsgivaren utreder händelsen.

• Arbetsgivare är skyldiga att anmäla alla allvarliga tillbud och arbetsolyckor. De kan annars åtalas för arbetsmiljöbrott.

•Anställda kan anmäla allvarliga missförhållanden på Arbetsmiljöverkets hemsida under rubriken ”arbetstagarens anmälan”. Myndigheten får inte avslöja för din arbetsgivare vem som anmält.

Källa: Arbetsmiljöverket