”Ett stresstest”. Så beskriver regeringens utredare Maria Hemström Hemmingsson coronapandemins påverkan på utredningen av a-kassan som pågått parallellt med den rådande krisen.

Och även om pandemin i sig inte påverkat den statliga utredningen av a-kassan så konstaterar hon att de nu föreslagna reglerna hade gjort det lättare för många att få ersättning.

På en presskonferens under tisdagsmorgonen presenterade hon sin utredning som hon kallar som en ”omställningsförsäkring”.

Enligt den ska a-kassan nu grunda sig på inkomst i stället för på arbetad tid, vilket Arbetet rapporterade om redan den 5 maj i år.

– Vår ambition har varit att inte försämra villkoren, och jag bedömer att det, om något, kommer att vara lättare att kvalificera sig för rätten till ersättning med det inkomstvillkor som utredningen föreslår, än med dagens arbetsvillkor, sa Maria Hemström Hemmingsson till Arbetet då.

Enligt utredningens förslag ska man kvalificera sig till a-kassa om man under 12 månader haft en inkomst på 120 000 kronor och under minst fyra sammanhängande månader tjänat 10 000 kronor.

Det motsvarar ungefär en halvtidstjänst, enligt utredaren.

Ersättningens storlek ska baseras på tre kriterier: inkomst från förvärvsarbete, hur länge man varit medlem i en a-kassa och hur länge man har varit arbetslös.

Utredningen har utarbetats så att förslagen i sig inte ska öka statens kostnader, det ska vara så kallat budgetneutralt, och det har räknats på ett tak på 25 000 kronor. Det är samma nivå som a-kassetaket var på innan det tillfälligt höjdes på grund av coronapandemin.

Förslaget är också utformat på ett sådant sätt att försäkringen kan göras mer eller mindre generös, beroende på ekonomiskt utrymme och politisk vilja.

Hur länge du får ersättningen ska, enligt utredningen, baseras på ”den sökandes förankring på arbetsmarknaden”. Det betyder att den arbetslöses inkomster under den så kallade ramtiden (de senaste tolv månaderna) bestämmer längden.

Enligt Maria Hemström Hemmingsson ska ersättningen trappas ned ju längre man går arbetslös.

– Framför allt gör de här förslagen att det blir lättare för människor med otrygga anställningar att förstå vilka rättigheter de har och få ersättning om de haft oregelbundna inkomster, säger Maria Hemström Hemmingsson till Sveriges Radio på tisdagsmorgonen.

– De med otrygga anställningar måste få en bättre trygghet. Coronapandemin har visat hur central arbetslöshetsförsäkringen är, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i samma intervju innan presskonferensen.

Att det skulle komma förslag om att det ska bli lättare för timvikarier och gig-anställda att få a-kassa, rapporterade Arbetet om redan den 5 maj i en intervju med regeringens utredare Maria Hemström Hemmingsson.

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.