Partiet kommer att driva förslaget i förhandlingarna med regeringen inför höstens budgetproposition, rapporterar TT.

– Att den som jobbar inom vård och omsorg får rätt hjälp när den riskerar att må dåligt. Det är en förutsättning för att vi andra ska få den vård vi behöver, när vi behöver det, säger Anders W Jonsson i ett pressmeddelande.

Han varnar för att den hårt pressade arbetssituationen under coronakrisen kan leda till utmattning, svår ångest och posttraumatisk stress, PTSD. Centern vill därför införa ett stödpaket i tre delar för alla medarbetare inom vård och omsorg.

Stödet ska se likadant ut i hela landet, därför anser Centern att det behövs mer resurser och kompletteringar till det stöd som arbetsgivare i dag erbjuder. Satsningen beräknas kosta ungefär 500 miljoner kronor årligen, i två år.

Stödet har en första del där anställda i vård och omsorg får ett lättillgängligt krisstöd dygnet runt. Stödet ska kunna ges digitalt och av personer med hög kompetens inom kris och krishantering. Detta ska komplettera det stöd som finns i dag.

Den andra delen är ett professionellt samtalsstöd till vård- och omsorgspersonal, även detta ska kunna ges digitalt.

Den tredje delen riktas till anställda i vård och omsorg som riskerar att få långvariga problem som utmattning, stress och ångestproblematik och posttraumatisk stress. Dessutom ska digitala verktyg för självhjälp vid trauma kunna erbjudas.