De beskeden gav socialminister Lena Hallengren (S) en pressträff om äldreomsorgen.

Hon poängterade att besöksförbudet var fortsatt viktigt under sommaren då det finns många vikarier i äldreomsorgen.

– Det ska vara tydligt vad som gäller och lätt att göra rätt, sa Lena Hallengren.

Samtidigt lyfte hon att åtgärderna får negativa konsekvenser och rapporterna om att över 1000 personer avlidit i ensamhet i äldreomsorgen. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att utveckla stödet till verksamheterna när det gäller säkra undantag. Ett uppdrag som ska redovisas 15 juli.

– Det handlar både om att informera om hur bedömning av undantag kan göras, men också om att lyfta fram exempel, sa Lena Hallengren.

Detta gäller även besök i livets slutskede, för detta finns det undantag för när det gäller besöksförbudet.

– Ett sätt är att det finns skyddsutrustning som anhöriga kan använda, sådan utrustning kan kommunerna beställa från Socialstyrelsen, sa Lena Hallgren.