Finns det någon ersättning att söka när man är sjukskriven på grund av barns sjukskrivning? Barnet har varit sjukt i över ett år och detta påverkar ju ekonomin rejält.

/ Orolig förälder

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Jag utgår från att du menar att du själv inte kan arbeta till följd av ditt barns sjukskrivning, inte att du är sjukskriven på grund av egen sjukdom, för då gäller vanliga sjukregler. Den normala ersättningen vid vård av sjukt barn, vab, är tillfällig föräldrapenning. Den kan man dock få som mest 120 dagar per år och barn.

För ersättning bortom den tillfälliga föräldrapenningen krävs speciella omständigheter. Har man ett allvarligt sjukt barn kan man få obegränsat antal dagar med tillfällig föräldrapenning och då krävs ett särskilt läkarintyg. 

Ett barn anses allvarligt sjukt om det finns ett påtagligt hot mot barnets liv eller om barnet får en behandling och det finns fara för barnets liv utan behandling. Gränsen för vad som utgör allvarlig sjukdom är inte tydlig och en individuell bedömning görs i varje fall. Sjukdomen i sig är inte avgörande, utan tillståndet.

Det finns också andra möjliga ersättningar som beror på barnets sjukdom eller funktionsnedsättning, till exempel omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning om ditt barn har en funktionsnedsättning. Den senare kan vara medfödd eller bero på sjukdom eller skada. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn ditt barn behöver. Om du får någon av dessa ersättningar kan du inte få ersättning för vab, om bidraget täcker samma behov av tillsyn och vård.