Sedan november har SCB ändrat i sina metoder för hur siffrorna ska viktas och har därför också räknat om äldre siffror. 42,9 procent av LO-medlemmarna svarar i den här undersökningen att Socialdemokraterna är det parti de sympatiserar mest med. I november var motsvarande siffra 32,9 procent, enligt SCB i dag. Förändringen är statistiskt säkerställd. Enligt den gamla metoden hade S i november ett högre stöd. 

En tydlig coronaeffekt syns i mätningen liksom i andra opinionsundersökningar den här våren. Medan Socialdemokraterna går uppåt backar flera oppositionspartier. Sverigedemokraterna som i november hade ungefär lika stort stöd av LO-medlemmarna som S, enligt de omräknade siffrorna, minskar nu till 26,2 procent. Därmed har gapet mellan S och SD, som i november var nästan obefintligt, vuxit rejält den här gången. 

I övrigt är den enda statistiskt säkerställda förändringen i undersökningen Vänsterpartiets minskning. V backar från 10,8 procent i november (omräknad siffra) till 6,6 procent bland LO-medlemmarna.

Förflyttningen från SD till S syns också om man i stället för LO-medlemmar tittar på gruppen offentliganställda. Här ökar S från 33.8 till 38,2 procent medan SD backar från 14,2 procent till 10,1 procent.