Det här handlar om när man behöver lämna sjukintyg. Förut sade min företagsläkare att arbetsgivaren bara behöver få den delen av intyget där datumet för sjukskrivningen finns. Doktorn delade sedan själv på intyget om två sidor och sade att den ena delen ger du till arbetsgivaren. 

Detta har jag följt i alla år. Men det går inte längre, eftersom läkarintyget har datumet för sjukskrivningen på samma sida som orsaken till sjukskrivningen.  Vad gäller? Måste jag visa arbetsgivaren varför jag varit sjukskriven? Om inte, hur gör man när båda uppgifterna finns på samma sida?

/ Medlem med dålig hälsa

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Enligt sjuklönelagen är arbets­givaren skyldig betala sjuklön till den sjuka medarbetaren bara om arbetstagaren styrker nedsättning av arbetsförmåga  genom intyg av läkare. 

Det står dock också att intyget inte behöver innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Du har alltså gjort rätt och dessa regler gäller fortfarande. Arbetsgivaren behöver inte få reda på vilken sjukdom det är fråga om. När läkarintyget utfärdas bör läkaren fråga om man vill uppge sin diagnos eller inte. 

Läkarintygen ser i praktiken lite olika ut och det finns inget formkrav för dem enligt lagstiftning. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, rekommenderar ett nytt läkarintyg från december 2019. Typiskt sett är rutorna för diagnos och för sjukskrivningsperiod fortfarande placerade på olika sidor i detta nya intyg från SKR. Finns de ändå på samma sida, som i det fall du beskriver, kan du ju stryka över diagnosen eller kopiera sidan med rutan övertäckt. Bestämmelsen om att närmare uppgift om sjukdom inte behöver anges ska inte vara beroende av intygets utformning.

Men det är bra att ha i åtanke att arbetsgivaren inte behöver acceptera intyget om det inte innehåller tillräckliga uppgifter för att bedöma om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Kan arbetsgivaren inte bedöma rätten till sjuklön med hjälp av uppgifterna i läkarintyget får den anställde be läkaren komplettera läkarintyget.