Har vi som jobbar i vården rätt till ett eget låsbart skåp, där vi kan ha privata kläder, skor och duschartiklar medan vi arbetar? Vi behöver också kunna låsa in arbetsskorna när vi inte är på arbetsplatsen. Vem vänder vi oss till för att få gensvar på vårt behov av egna skåp?

/ Medlem i vården

Peter Larsson ombudsman på Kommunal
SVAR: Arbetsmiljöverket reglerar att arbetstagare ska ha tillgång till utrymmen för förvaring av privata kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska förvaras så att de inte smutsas ned, skadas eller riskerar att stjälas. 

Jag tycker du ska ta kontakt med ditt skyddsombud för att få hjälp i denna fråga.