Jag är tillsvidareanställd under­sköterska inom kommunal äldreomsorg och undrar om det finns några regler rörande så kallad nepotism, att tjänster går till nära släktingar?

Dottern till en av våra enhetschefer fick för en liten tid sedan anställning som medicinskt ansvarig sjuksköterska hos oss. Det var många sökande och enligt kolleger har hon som fick jobbet inte bättre meriter (snarare sämre, hon har kort erfarenhet som sköterska) än flera av de andra som sökte. 

Jag trodde att det skulle vara en nackdel att en nära anhörig är anställd på samma arbetsplats, även om enhetschefen i fråga inte var med och tog beslut. 

Men vi bor i ett mindre samhälle och de flesta känner varandra på ett eller annat sätt. Kanske ­ville ledningen göra enhetschefen en tjänst?

/ En som undrar

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Enligt regeringsformen, en av våra grundlagar, ska en offentlig arbetsgivare iaktta saklighet och opartiskhet och i detta ligger ett förbud mot godtycke och illojal maktanvändning.

Bortsett från behörighetsregler som kan förekomma till exempel inom hälso- och sjukvården kan den kommunala arbetsgivaren ställa upp vilka kvalifikationskrav som helst för en anställning. Kraven ska dock vara objektiva och får inte vara godtyckliga. Arbetsgivaren ska göra en bedömning av vem av de sökande som objektivt sett är mest kvalificerad. Vid en sådan bedömning beaktas utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet.

En kommun som låter godtycke och osaklighet styra vid ett anställningsbeslut riskerar att göra sig skyldig till diskriminering av annan arbetssökande på grund av sådant som ålder, etnicitet eller kön. 

Dessutom kan kommunen få kritik av JO, Justitieombudsmannen. JO har till exempel kritiserat en kommun för att kommunen inte hade beaktat alla ansökningar som inkommit innan ansökningstiden gick ut. JO ansåg att kommunens handläggning var i strid med grundlagen.