– Det behövs en morot för att regioner och kommuner ska kunna sätta sig ner och tänka efter om man kan ha mer hållbara arbetstidsmodeller och arbetsmiljö, säger Isabella Lövin, språkrör för MP och vice statsminister enligt Aftonbladet.

Enligt Lövin behöver stressen inom vård och äldreomsorg minska. Att det gör att personal mår bättre menar hon bevisas av försök ibland annat Umeå, Mölndal och Uppsala där bland annat arbetstid kortats för personer som arbetar mycket kvällar, helger och nätter.

De 500 miljoner kronor som Miljöpartiet vill satsa ska kunna användas till projekt som fack och arbetsgivare vill genomföra för att förbättra arbetsvillkor inom vård och äldreomsorg, exempelvis på sjukhus eller äldreboenden.

Partiet vill också enligt Aftonbladet förlänga äldreomsorgslyftet som KA tidigare berättat om. Det är tänkt att pågå i år och nästa år – MP vill att det ska fortsätta också åren efter det.