När bemanningsteamet i hemtjänsten där undersköterskan Ann-Mari Ekman arbetade lades ner försvann också det lönetillägg på 3200 kronor per månad som följde med tjänsten. Men tack vare lyckade förhandlingar fick hon och hennes kolleger en avtrappning av tillägget istället för ett stopp vilket gav henne 9 800 kronor.

– Det betyder jättemycket. Vi har ju inte själva valt att avsluta våra anställningar. Det här gav oss lite tid att anpassa oss till inkomstbortfallet. Det kändes tryggt att ha facket bakom sig, utan dem hade ju det här inte gått igenom, säger Ann-Mari Ekman som nu jobbar på S:t Knuts hemtjänst i Malmö.

Egentligen handlar det bara om normalt fackligt arbete.

Ewa Glimhed, sektionsordförande Malmö

Förhandlingen för personalen i bemanningsteamet är en av de största posterna för sektion Malmö vård och omsorg i år, där resultatet blev 343 000 kronor som delades ut bland de tidigare anställda i teamet. Under de första fyra månaderna 2020 har sektionen förhandlat fram över två miljoner kronor till kommunalarna. 

– Det är jättemycket pengar som medlemmarna inte hade fått del av om de inte hade fått stöd och hjälp. Vi är 35 fackliga företrädare som alla har bidragit till det här. Egentligen handlar det bara om normalt fackligt arbete, säger Ewa Glimhed, ordförande i sektionen.

Ewa Glimhed, ordförande Kommunals sektion Malmö vård och omsorg.

Ewa Glimhed säger att ”vi fackliga ofta är doers”. Det betyder att de när en förhandling är klar direkt går vidare till nästa. Men hon har förstått att det är minst lika viktigt våga vila i sina segrar. 

– Vi möter så mycket tufft att vi också måste lära oss att titta till resultaten.

Den insikten har förändrat arbetet på sektionen de senaste åren. Varje kvartal skickas det ut checklistor till de fackliga företrädarna där de ska fylla i vad de åstadkommit i form av förhandlingar och annat fackligt arbete. Det är de listorna som hjälper dem att se vad de verkligen åstadkommit.

Vi köpte en pappersrulle på Ikea som vi haft med på alla möten där arbetsplatsombud och fackliga företrädare fått skriva ner och beskriva sina fackliga segrar. Den blev över tolv meter lång!

Ewa Glimhed, sektionsordförande Malmö

Checklistorna kan till exempel visa att sektionen de fyra första månaderna i år har hjälpt 406 medlemmar i enskilda frågor eller förhandlingar med arbetsgivaren. Där kan man också utläsa enskilda ärenden som ”timvikarie fick vikariat och 1 000 kronor i löneökning”.

– Att det blir så här tydligt stärker de fackliga företrädarna. Framför allt kan det sända signaler till medlemmar och ombud som har en arbetskamrat i en liknande sits vilket kan sporra till förändring för fler. Det blir ett sätt att sprida det fackliga arbetet på arbetsplatserna så att fler hör av sig när de behöver hjälp, säger Ewa Glimhed.

Många av förhandlingarna kan inte räknas i pengar. Det kan handla om högre sysselsättningsgrad, att flytta från kvällstjänstgöring till dagarbete eller att få ersättning för förstörda skor:

– Det kan verka som små segrar men de är viktiga för den enskilde medlemmen. Det visar också att vi kan förändra. Vi köpte en pappersrulle på Ikea som vi haft med på alla möten där arbetsplatsombud och fackliga företrädare fått skriva ner och beskriva sina fackliga segrar. Den blev över tolv meter lång!