Anställda i covid-vård som avstår en semestervecka i sommar kan få 25 000 kronor. Det gäller samtliga yrkesgrupper, men avgörande är verksamhetens behov av kompetens.

– Det verkar inte vara så enkelt, vi trodde det i början. Hade man kommit ut med det här tidigare så kanske det funnits de som flyttat semester till november, säger Tommy Sandin, ordförande Kommunals sektion Region Västernorrland.

De verksamheter det gäller just nu är så kallad covid/transitavdelningar, iva och akutmottagningarna på regionens sjukhus.

– I det rådande läget är det bra, men vi har inte sett något resultat, säger Tommy Sandin.

Kommunal är oenig med arbetsgivaren som vill förlänga semesterperioden till mitten av september. Tre veckors semester kan komma att läggas under sommaren och en i september.

– Vi vill att alla ska ha fyra veckors sammanhängande semester. Det är viktigt nu, de är uppgivna i vården. De arbetar många timmar i tung skyddsutrustning, de sliter och gör ett jättejobb, säger Tommy Sandin.

Liksom tidigare år premieras sjuksköterskor som tar ut färre semesterveckor, detta gäller annan verksamhet än covid-vård. Även Visions grupper premieras.

Enligt Therese Drewsen, HR-chef i Region Västernorrland, kan även undersköterskor och skötare kan få ersättning om de har en icke ersättningsbar kompetens.