Regeringen sjösätter i dag ett stort testningsprogram för corona och covid-19. Det handlar om att så många som möjligt med symtom ska testas, efter medicinsk bedömning. Om man är i en prioriteringsgrupp eller inte ska inte avgöra. Hittar man där personer med positivt resultat ska smittspårning sättas igång. All sådan testning ska vara kostnadsfri.

Vård- och omsorgspersonal och övrig samhällsviktig personal ska alltså nu dessutom erbjudas antikroppstestning, för att se om man har antikroppar mot covid-19. Också detta ska vara gratis.

Testerna ska skötas av regionerna , som får bidrag för detta från staten.

Sammanlagt avsätter staten 6,9 miljarder kronor till regionerna för testningen och smittspårningen. 1 miljard av dessa var kända sedan tidigare.

Folkhälsomyndigheten betonar att detta inte ersätter de tidiga kända råden om social distansering, hygien och att stanna hemma vid symtom.