I Danmark har det ingått i strategin att bekämpa covid-19 att göra många tester. Nu har deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten – Statens Serum Institut (SSI) – tagit fram statistik över hur många av de testade inom olika yrkesgrupper som smittats fram till mitten av maj.

Av de över två miljoner som arbetar i de branscher som granskats har nästan tio procent testats för om de har smittats av covid-19. Av dem var det nära tre procent totalt som bar på smittan, men när olika branscher granskas är det tydligt att några branscher är mer drabbade än andra. Inte oväntat var det personal på sjukhus som låg i topp, men förutom dem är det helt andra grupper än sjuk- och hälsovård som är mest smittade.

De branscher som har högst antal smittade efter sjukhuspersonalen är de som arbetar inom transportsektorn där det var fyra procent smittade, inom städ var det 3,6 procent.

Antalet smittade är mycket lägre bland dem som arbetar med hemtjänst, på äldreboende och daglig verksamhet, där var andelen smittade bara 2,46 procent.

FagbladF3, som är en tidning för medlemmarna till ett av Danmarks största fackförbund, har intervjuat Pernille Tanggaard Andersen, professor i folkhälsa vid Syddansk universitet. Enligt henne är uppgifterna anmärkningsvärda.

– Det är tydligt att det är yrkesgrupperna som har hållit hjulen i gång som har blivit sjuka. Vi talar om arbetare som har varit på jobbet hela vägen genom coronakrisen. Om man först blir exponerad riktigt mycket – som bussförare blir – för viruset, så är risken för att bli smittad också väsentligt mycket högre. Det syns i siffrorna här, säger hon till tidningen.

Samtidigt är det är viktigt att ha med sig att personal inom vård och omsorg har testats kontinuerligt i Danmark under hela coronakrisen, medan personal i andra branscher bara testats när de haft symtom. Det kan göra att siffrorna i andra branscher är högre än de skulle varit om fler testats. Men en annan förklaring till att det är så pass få smittade inom vård och omsorg trots att många som arbetar där utsatts för smittan kan bero på att de har skyddsutrustning i en annan utsträckning.

– Om vi kan lära något av den här pandemin till nästa gång, kan det vara att det inte bara är folk inom vård och omsorg som ska ha tillgång till skydd och utbildning i att skydda sig själva. Om vi sätter in det snabbare för fler branscher, kan vi kanske rädda några liv, säger Pernille Tanggaard Andersen till FagbladF3.