EU har beslutat att göra ett undantag i den så kallade omnibussförordningen, som ska gälla på likartat sätt i alla medlemsländer. Det rapporterar bussmagasinet.se.

Undantagen beror på coronapandemin som gör det svårt för företag och enskilda att hantera tidsgränser som gäller i förordningen.

Därför förlängs körkort och YKB som skulle ha gått ut under perioden 1 februari-31 augusti med sju månader.

Men regeringen hänvisar till trafiksäkerheten för sitt beslut att undanta Sverige från förlängda tidsfrister för att utfärda förarbevis och besikta färdskrivare.