Äldreomsorgslyftet, med ett löfte om fast anställning till dem som utbildar sig till vårdbiträde eller undersköterska, är bara början av vad som behövs, menade exempelvis Liberalernas Lina Nordquist.

– Det behövs fler sjuksköterskor, fler fast anställda undersköterskor och bättre löneutveckling, sade hon.

Flera ledamöter menade att de brister som funnits sedan tidigare har bäddat för att så många äldre smittats och avlidit på boenden och i hemtjänst. Först när covid-19 kommit in i äldreomsorgen ropar man på fasta anställningar, menade Vänsterpartiets Karin Rågsjö och påminde om tidigare rapporter också visat på att personalen tycker bemanningen är för låg.

– Borde vi förstått att äldreomsorgen som varit på svältkur så länge skulle bli en dödsfälla? Jag tycker det.

Även Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson menade att de brister vi nu ser i äldreomsorgen hade kunnat vara färre om det funnits ”en kompetenssäkrad bas” med fast anställda undersköterskor som fått tillräckligt med skyddsutrustning.

Att regeringen lanserat ett äldreomsorgslyft är bra, men varför ska arbetsgivarna vänta till hösten, menade hon.

– Fastanställ redan nu de som är timvikarier så att de i höst kan påbörja utbildning, sade hon.

Det fick Karin Rågsjö (V) att påpeka att Stockholm stad, där det är en kristdemokrat som är äldreborgarråd, har 40 procent timanställd personal i äldreomsorgen.

– Tror Kristdemokraterna att vi har något av lära av Stockholm stad vad gäller fasta tjänster?

Acko Ankarberg Johansson svarade att vi har ”allt att vinna på att få fler fast anställda”.

För att höja kvaliteten i äldreomsorgen är det nödvändigt att förbättra arbetsvillkoren för personalen, menade socialminister Lena Hallengren (S).

– Med tanke på inläggen i debatten i dag verkat det finnas ett stort intresse för det.

Oppositionen försökte också peka på de misstag man ansåg att regeringen begått under corornakrisen, framförallt en senfärdighet med beslut om besöksförbud på äldreboenden, testning av personalen och att förse personal med skyddsutrustning.

Socialministern framhöll att krisen inte är över och att det skulle vara svårt att genomföra en utvärdering av vad som gått fel nu, när myndigheter och olika aktörer fortfarande har fullt upp med att hantera pandemin.

Hårdast kritik kom från Sverigedemokraterna, som bland annat påpekade att det fortfarande kommer larm från personal som saknar skyddsutrustning.

– Socialministerns uttalande om att kommuner fått den utrustning de behövt, stämmer alltså inte. För detta ska regeringen hållas ansvarig, sade Anne-Christine From Utterstedt (SD).

Sverigedemokraterna menar att det genast behöver tillsättas en coronakommission, som ska granska vilka fel som begåtts. Enligt moderaten Camilla Waltersson Grönvall finns därmed en majoritet i riksdagen för en sådan kommission, något som M tidigare krävt.

– Vi behöver så snart som möjligt och utan dröjsmål börja utvärdera hur och varför saker skett, sade Camilla Waltersson Grönvall.