Provtagning av boende på äldreboenden och personal bör göras generöst, var budskapet från Folkhälsomyndigheten på fredagens myndighetsgemensamma pressträff. De publicerar i dag ett stöd för verksamheterna om hur testning ska gå till. Det går ut på att minsta symtom ska leda till att en boende testas.

– För många infektionssjukdomar men kanske särskilt för den här så kan man ha väldigt ospecifika symtom. Det är inte bara de typiska luftvägssymtomen när det gäller just äldre. Det kan vara mycket mer diffust och därför vill vi verkligen belysa att det här kan vara något för personalen inom omsorgen att ha koll på och vara väldigt väldigt uppmärksamma, sade Malin Grape, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, på presskonferensen.

Hon sade att om det dessutom finns en demensproblematik så kan det vara ännu svårare att förstå om omsorgstagaren har symtom och vad det är för symtom. Därför kan sådant som minskad aptit eller ökad ångest och oro vara skäl för provtagning. 

Folkhälsomyndigheten tycker också att om man får ett positivt fall på ett boende, ska alla på samma enhet eller avdelning provtas, även om de inte har symtom. Det gäller även personalen.

– Så att man snabbt får koll och vet vad man kan göra, sade Malin Grape. 

Folkhälsomyndigheten tycker också att alla ska provtas i samband med att de flyttar in på ett boende, även om de inte har symtom. Det gäller även om de har varit tillfälligt inlagda på sjukhus. De tycker också att det ska göras vid så kallad växelvård, alltså när en person flyttar mellan ett äldreboende och sitt egna boende.

I stödet från Folkhälsomyndigheten poängteras också att verksamheterna måste ha en tydlig plan för hur de snabbt ska gå till väga vid ett bekräftat fall.

– Det här stödet handlar om att man måste ha en plan för hela den här processen. Och det här är heller inget nytt för covid-19 utan det ska ju alltid funka för smittspårningspliktiga sjukdomar, så det måste verksamheterna ha fungerande, sade Malin Grape. 

Folkhälsomyndigheten ska gå vidare och titta på liknande stöd till övrig äldreomsorg.

– Hemtjänsten är ju klart mer komplex, men det kommer vi återkomma om.