Avtalet innebär att den som frivilligt eller ofrivilligt flyttar semester till september får 8 000 kronor per vecka i ersättning, eller vid enstaka dagar
1 600 kronor per semesterdag. Det gäller endast om man fått mindre än fyra veckor semester under perioden juni-augusti.

De som berörs av avtalet är undersköterskor, ambulanssjukvårdare, barnsköterskor, skötare och steriltekniker vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Även vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås kan ett liknande avtal vara gång.

Samtidigt är regionstyrelsen i Västra Götaland på väg att fatta ett regiongemensamt beslut i semesterfrågan, enligt vad Kommunalarbetaren erfar.

– Ytterligare kompensation kan utgå för vårdpersonal som förlägger sin semester utanför tiden för semesterperioden, skrev regionens förhandlingschef Ida Eklöf i ett mejl till Kommunalarbetarenför två dagar sedan.

Det har enligt flera sektionsföreträdare som KA varit i kontakt varit mycket upprörda känslor band personal i Västra Götaland sedan det stod klart att arbetsgivaren hade för avsikt att använda sig av september som en semestermånad också.

En ersättning kan mildra något, sade Christine Marttila, ordförande vid sektion SU Östra, innan avtalet var klart.

– Det lugnar lite grann om man får ersättning för flyttad semester. Men det förstör ändå för familjerna. Vi vill inte att arbetsgivaren bara flyttar semesterveckor och ger pengar. Utan vi vill att det ska vara frivilligt. Men så ser det ju inte ut.

Fotnot: Bilden på Sahlgrenska är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.