På fredag är det en särskild debatt i riksdagen om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen. En relevant debatt, både mot bakgrund av den pågående corona-pandemin och den långvariga nedprioriteringen av Sveriges äldreomsorg.

Som ordförande i Kommunal har jag ett medskick till dig: Grunden för en äldreomsorg av hög kvalité är goda förutsättningar för personalen att göra sitt jobb. Det är inget enkelt jobb att stötta och vårda multisjuka personer i hemmamiljö eller kunna kommunicera med och vårda svårt demenssjuka.

Det kräver bra villkor, utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling. Och – det måste finnas utrymme för proffsen att vara just proffs. 

Utifrån dem som gör jobbet i Sveriges på så många sätt fantastiska äldreomsorg (glöm inte det i dessa dagar) vill jag lyfta tre svar på hur vi kan få en bättre och tryggare äldreomsorg:

  1. Låt proffsen vara proffs! En god äldreomsorg bygger på att personalen får använda hela sin yrkesskicklighet och att arbetsgivaren värdesätter undersköterskans kompetens. Gör slut med New public management-styrningen. 
  2. Säkerställ och värdera kompetenskraven. Se till att vård- och omsorgsutbildningen garanterar samma kompetens oavsett var den erhållits och ger yrkestiteln undersköterska en kvalitetsgaranti. Inför skyddad yrkestitel för undersköterskor. Tydliggör utbildningskraven för att arbeta som vårdbiträde. Se till att utbildning lönar sig också inom välfärden.
  3. Gör trygga tillsvidareanställningar på heltid till norm. Det ger kontinuitet och kvalitet i verksamheten – en uppenbar vinst för personalen, de äldre och anhöriga. 

I dag saknas det tid, tillgång till handsprit, tvål, möjlighet att tvätta händerna, arbetskläder och omklädningsrum. Det saknas rutiner. Fortfarande! Snart ett halvår in i pandemin.

Tyvärr finns ingen quick-fix för att hindra smittspridning. Det handlar om bra villkor, resurser – och engagemang från dig som riksdagsledamot och beslutsfattare. Det är den grund som behövs för att Sverige ska stå bättre rustat nästa gång.

Utöver det vill jag lyfta frågan om skyddsutrustning och smittspridning som arbetsmiljöfråga. I dag saknas det tid, tillgång till handsprit, tvål, möjlighet att tvätta händerna, arbetskläder och omklädningsrum. Det saknas rutiner. Fortfarande! Snart ett halvår in i pandemin.

Fortfarande saknas personlig skyddsutrustning och information om vilken skyddsutrustning som gäller. Fyra gånger under våren har Kommunal ställt samma frågor till skyddsombuden i äldreomsorgen och vi kan konstatera att även om utvecklingen går långsamt åt rätt håll är det fortfarande en femtedel av skyddsombuden som konstaterar att det saknas tillgång till skyddsutrustning. 

Personalen inom äldreomsorgen gör ett livsviktigt arbete. Det är helt oacceptabelt att inte varenda en kan göra det trygg i förvissning om att det sker utan att riskera sitt liv och sin hälsa!

Personalen inom äldreomsorgen gör ett livsviktigt arbete. Det är helt oacceptabelt att inte varenda en kan göra det trygg i förvissning om att det sker utan att riskera sitt liv och sin hälsa!

Efter år av nonchalans vad gäller äldreomsorgen så har vi nu en lång väg att gå. Men jag ser fram emot att riksdagsdebatten på fredag gör det tydligt att den politiska viljan att säkerställa grundförutsättningarna finns. 

PS. Sedan hoppas jag att du och samtliga andra ledamöter vet att det också kommer krävas ökade resurser.