Jag läste i Aftonbladet att förbundet planerar att göra neddragningar på Kommunalarbetaren. Jag och andra tycker att det är helt fel väg att gå. Tidningen som är till för oss medlemmar anses tydligen inte så viktig längre, enligt ett förslag till förändring av tidningens anställda, utgivningsintervall och form – papper och digitalt.

Uppifrån vårt eget förbundskontor kommer det ena utskicket efter det andra om att vi måste bli fler medlemmar, hur viktigt det är att vi blir fler medlemmar och så vidare. Mycket sällan kommer det något om hur viktiga VI är som redan är medlemmar, vad som måste göras för att behålla medlemmar och hur viktigt det är att förtroendevalda finns för medlemmarna.

Nu kommer det dessutom förslag på att försämra Kommunalarbetaren genom att bland annat skära ner på antalet reportrar.

Här kommer medlemmar och de som företräder medlemmar till tals och får göra sin röst hörd.

Kommunalarbetaren läses kanske inte av alla från pärm till pärm, men den läses. Här kommer medlemmar och de som företräder medlemmar till tals och får göra sin röst hörd. Kommunalarbetarens framförda åsikter av redaktion och andra speglar kommunalarens vardag och vad våra motparter hittar på för att – oftast – försämra våra villkor på arbetsmarknaden.

Som ett opinionsverktyg är Kommunalarbetaren otroligt viktigt, många gånger viktigare än Kommunals hemsida, då den är dagsaktuell och trovärdig. (Inte för att hemsidan skulle vara mindre trovärdig, men den är ingen opinionsbildande drivkraft på samma sätt som Kommunalarbetaren.)

Ibland känns det som att våra valda representanter på förbundskontoret inte känner av medlemmarnas behov av stöd och uppmuntran, eller hur viktiga vissa kanaler att nå ut är.

Förändringar kanske måste göras för att nå fler medlemmar eller få ut ett starkare budskap om hur bra och viktiga Kommunal och dess medlemmar är, men det görs inte genom neddragningar av VÅR tidning!

Arbetsgivarrepresentanterna i det här landet arbetar just nu för att vi skall återgå till ett synsätt på arbetskraft som fanns i det här landet på 1920-30-talet och tidigare än så. Nu skyller man på att arbetsmarknaden måste vara flexibel, att arbetsklimatet kräver det. Men, nej! Man går inte framåt genom att gå bakåt. Oavsett om du är ägare av ett företag eller anställd som chef eller arbetstagare så vill du ha trygghet.

Trygghet på arbetsmarknaden skapar drivkraft och ambitioner att lyckas.

Det är därför som förslaget att försämra Kommunalarbetaren är helt fel!

Förändringar kanske måste göras för att nå fler medlemmar eller få ut ett starkare budskap om hur bra och viktiga Kommunal och dess medlemmar är, men det görs inte genom neddragningar av VÅR tidning!

Fotnot: Kommunals förbundsstyrelse har tidigare fattat beslut om att minska Kommunalarbetarens budget med 25 procent. Det slutgiltiga beslutet tas av förbundsstyrelsen i augusti.