Striden om munskydd på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm har fått stor uppmärksamhet. Kommunals huvudskyddsombud lade i början på april ett skyddsstopp på patientnära arbete utan visir och munskydd vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Arbetsmiljöverket gick på skyddsombudens linje och förbjöd patientnära arbete utan visir och munskydd.

Arbetsgivaren Stockholms stad överklagade till förvaltningsrätten – som gav dem rätt och upphävde Arbetsmiljöverkets beslut. Rätten tog dock inte ställning till frågan om munskydd eller inte, utan menade att begreppet ”patientnära arbete” var otydligt. Arbetsmiljöverket överklagade till kammarrätten – som nu meddelar att de inte medger prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast. Det är oklart om Arbetsmiljöverket kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Utöver på Serafen har flera skyddstopp lagts för rätten till munskydd på andra äldreboenden i landet. Där har Arbetsmiljöverket också gått på skyddsombudens linje och arbetsgivarna i de fallen har inte valt att överklaga.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att munskydd behövs vid risk för kontakt med kroppsvätska om en riskbedömning visar att enbart visir inte räcker. Arbetsmiljöverket har sagt till KA att de anser att det i praktiken gäller i de allra flesta fall där personalen är nära brukaren eller patienten. Detta eftersom exempelvis partiklar från hosta kan ta sig in under eller vid sidorna på visiret.