– Många regioner hade det jättebesvärligt ekonomiskt redan innan och en del hade till och med lagt varsel. När corona kom lade man allt på is, men problemen finns kvar, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.

Under våren har det kommit flera nya besked om statliga tillskott till landets kommuner och regioner.

Totalt har regeringen beslutat om att öka statsbidragen med drygt 22 miljarder kronor för 2020. I går kom beskedet om ytterligare 6 miljarder, som ska fördelas lika mellan regioner och kommuner. Pengarna ska bland annat gå till att täcka upp för minskade skatteintäkter i och med den ökade arbetslöshet som kommit av coronakrisen.

På SKR välkomnar man beskedet och är nöjda över att regering och opposition har visat stor förståelse för de ökade behoven.

– Sedan får vi se när det här är över hur behoven kommer att se ut och vilka mer resurser som krävs, säger Annika Wallenskog.

Det stora orosmolnet är den vårdskuld som nu byggs upp, det vill säga all den vård som fått skjutas upp för att sjukvården ska kunna prioritera corona-patienter.  Hittills har 44 000 operationer ställts in. Till det kommer alla personer med kroniska sjukdomar som vanligtvis har regelbundna vårdkontakter.

– Dessutom räknar vi med en större psykisk ohälsa när det här är över, folk som har blivit av med jobben, isoleringen som skapat problem, våld i nära relationer och även i skolan med elever som inte kunnat tillgodogöra sig undervisning. Det här måste vi ta tag i när corona-epidemin är klar, säger Annika Wallenskog.

Exakt hur stora kostnader det kommer att röra sig om är svårt att säga, men Annika Wallenskog räknar med att kommuner och regioner kommer att behöva mer pengar än de som regeringen skjutit till.

När SKR i förra veckan presenterade sin årliga ekonomirapport räknade man visserligen med att kommunerna enligt ett positivt scenario kommer att gå tretton miljarder plus nästa år. Men Annika Wallenskog påpekar att situationen ser väldigt olika ut över landet.

I bakgrunden finns också de stora framtida behoven, inte minst i äldreomsorgen, som SKR i flera år har varnat för. Enligt SKR:s beräkningar saknas 30 miljarder fram till år 2022 för att bara behålla samma bemanning i välfärden som idag. Liknande slutsatser har gjorts av statliga Konjunkturinstitutet och finansdepartementet. 

Redan innan covid-19 drabbade Sverige hade en majoritet av kommunerna beslutat om besparingar i både skola och äldreomsorg. Det visade bland annat Kommunalarbetarens granskning i december.

Annika Wallenskog hoppas att regeringen snart kommer att ge besked om tillskott för 2021, så att kommuner och regioner inte behöver besluta om besparingar.

– Kommuner och regioner jobbar just nu med budgeten för 2021. Det är viktigt att vi får besked så att man inte redan nu beslutar om en massa besparingar.