Det gäller avtalen för städare och för hemservice med Almega Tjänsteförbunden samt friskoleavtalet med Almega Tjänsteföretagen.

Dessa avtal skulle annars ha löpt ut i augusti, september och oktober.

Fortfarande saknas besked när det gäller några avtal.