I början av april hade 34 procent av svenskarna ganska eller mycket stort förtroende för äldreomsorgen.  En månad senare är motsvarande siffra 19 procent, enligt opinionsföretaget Kantar Sifo som dagligen undersöker svenskarnas beteende, oro och förtroende under den pågående coronapandemin.

Sjukvården har däremot väldigt höga förtroendesiffror och kring 80 procent har haft ganska eller mycket stort förtroende under hela undersökningsperioden. Som mest var den siffran uppe på 85 procent i slutet av april, och ligger i början av maj på 79 procent.

– Det är väldigt, väldigt höga siffror även om det var en liten nedgång förra veckan, säger Jonathan Wennö, chef för det affärsområde på Kantar Sifo som gör den här dagliga undersökningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, presenterade delar av materialet i början av maj. Sedan dess har förtroendet för äldreomsorgen sjunkit ytterligare. Andelen som har mycket eller ganska högt förtroende har minskat från 22 till 19 procent de sista veckorna

­ – Väldigt många har haft sympati med de anställda i sjukvården. Men den sympatin är inte lika tydlig för de anställda i äldreomsorgen. Det är en påfallande skillnad. Äldrevården har hamnat i en berättelse som handlar om många avlidna, säger Jonathan Wennö.

Resultaten för sjukvården bygger på över 5 700 intervjuer totalt. För äldreomsorgen är underlaget lite mindre, drygt 3 600 intervjuer. Olikheterna beror på att man inte mätte förtroendet för äldreomsorgen till en början. Det har man gjort sedan den 9 april. Sjukvården har man frågat om sedan den 21 mars.

Det finns dessvärre inget jämförelsematerial med hur svenska folket såg på sjukvård och äldreomsorg innan coronapandemin mätt i förtroende på det här viset.