Nuvarande avtal med Visita går ut den 31 augusti.

Sedan tidigare har de allra flesta av Kommunals avtal förlängts till i höst eller till årsskiftet den 31 december på grund av coronakrisen. Det gäller bland många andra det största avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Sobona som förlängts till den 31 oktober.

Diskussioner pågår fortfarande om några av avtalen.