När minsta lilla symtom på luftvägsinfektion gör att man måste stanna hemma från jobbet blir personalbortfallet i vård och omsorg stort. De senaste veckorna har testningen för att se om vård- och omsorgspersonal bär på det nya coronaviruset ökat. Ett skäl är att de som har lätta symtom som inte beror på covid-19 ska kunna jobba.

– Man ska inte gå dit om man har en störtförkylning, utan det ska vara om man känner att man kanske har lite lättare nästäppa, huvudvärk eller rinnsnuva som man tror kan vara kopplad till allergi. Lättare symtom som man annars hade gått till arbetet med, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Men den som har testat negativt kan när som helst efter det bli smittad. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på om symtomen förändras. Då kan man ha smittats av coronaviruset efter att man testats och kan inte längre utgå från att man kan jobba. 

– För att vara hundraprocentigt säker skulle man behöva testa sig varje timme. Därför ska man känna att det handlar om en episod av någonting. Det kan också vara så att man känner sig hängig och ska vara hemma, men om man vet att det bara var en vanlig förkylning kanske man inte behöver vara hemma två dygn efter att man blivit symtomfri, säger Karin Tegmark Wisell.

Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten.
Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten.

Man bör också ta provet inom fyra dagar efter att symtomen har uppträtt, eftersom virusnivåerna vid covid-19 sjunker ordentligt kring dag fem, säger Karin Tegmark Wisell.

Det är också viktigt hur proverna tas. Om det görs av professionell vårdpersonal som är utbildad i hur proverna ska tas,  använder man provtagningspinnarna som tar prover från näsan. Vid egentester tas tre olika salivprover, för att få samma säkerhet som vid det andra provet. De här proverna visar bara om man har virus i de övre luftvägarna, men om man enbart har symtom som feber och symtom från mag-tarmkanalen är det inte säkert att provet visar positivt.

– Har man hög misstanke om sjukdom så bör man ta ett till prov och från andra provtagningslokaler (andra ställen i kroppen). Så är det om man utreds för sjukdomen mer på medicinsk indikation. Det här handlar om att identifiera en nytillkommen episod av symtom, som man uppfattar som en lättare förkylning och då att det tas ett prov tidigt i infektionsförloppet, säger Karin Tegmark Wisell. 

Med tanke på alla de här villkoren, är ni inte oroliga för att ett negativt test ska ge en falsk trygghet, att någon som blivit smittad efter ett negativt test tänker att man redan har testat sig och tror att det är samma infektion som inte var covid-19 och går och jobbar?

– Ja, den risken finns och det är ju tyvärr så med all provtagning att det finns individuella variationer. Därför är det så viktigt också att man har en tydlighet i vad det är för villkor som gäller för att man ska kunna göra det här testet. Resultatet måste sättas i sitt sammanhang. Det måste också finnas möjlighet att ringa beställande läkare och ställa frågor, vad innebär resultatet, nu känner jag att symtomen känns annorlunda. Då ska man kunna göra individuella bedömningar också. 

Vi inte vill att testningen ska leda till att det blir arbetsgivarens bedömning av de anställdas sjukdomsupplevelse.

Elisabeth Antfolk, Kommunal

Testen skapar oro hos många anställda, säger Elisabeth Antfolk, ordförande för Kommunals sektion Privat vård och omsorg i Stockholm. 

– Vi vill veta vad man vill med testen och varför man vill veta resultatet, säger Elisabeth Antfolk. 

Elisabeth Antfolk.
Elisabeth Antfolk, ordförande för Kommunals sektion Privat vård och omsorg i Stockholm.

Hon berättar att medlemmar hört av sig till Kommunal då chefen menat att de skulle in och arbeta trots sjukdom och sagt att de skulle få olovlig frånvaro om de stannade hemma. Kommunal satte dock stopp för det.

– Vi känner oro för att vissa arbetsgivare vill testa för att se om man kan gå direkt tillbaka till arbetet trots att man har kvarvarande symtom och sjukdomskänsla. Det går emot vad myndigheterna säger, säger Elisabeth Antfolk.

Om en arbetsgivare vill testa personalen begär Kommunal att en risk- och konsekvensanalys  görs.

– Vi har massor av frågor om mål och syfte med att testa personalen. Det är viktigt för oss att medlemmarna testas med något som är tillförlitligt, att det är ett svar man kan lita på, säger Elisabeth Antfolk. 

Samtidigt konstaterar hon att de flesta medlemmarna berättar om testsvaren för sin chef, men undrar hur det blir för dem som väljer att inte göra det.

– Vi inte vill att testningen ska leda till att det blir arbetsgivarens bedömning av de anställdas sjukdomsupplevelse, säger Elisabeth Antfolk.

Syftet är inte att tvinga någon, utan att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att minska smittspridning inom vården och att minska belastningen när det är många ur personalen som är hemma.

Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten

Karin Tegmark Wisell säger testningen inte är tänkt att användas för att tvinga sjuk personal att jobba. 

– Är man sjuk och mår dåligt ska man vara hemma. Det här handlar om de som i normala fall hade gått till arbetet om vi inte hade haft en pandemi. Syftet är inte att tvinga någon, utan att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att minska smittspridning inom vården och att minska belastningen när det är många ur personalen som är hemma. 

Ett annat syfte är att hitta personal som bär på viruset trots att de är symtomfria.

Undersköterskan Helena Afvander jobbar på ett demensboende i Stockholm. Hon var hemma sjuk i två veckor, och efter fyra symtomfria dagar gick hon tillbaka till jobbet. Samma dag testade hon positivt.

– Jag tog provet strax efter tolv och hade jobbat sedan sju på morgonen. Det känns ju inte så kul när man vet att man bär på smittan. Men vi har bra skyddsutrustning, säger Helena Afvander om risken att hon kan ha smittat någon boende.

Helena Afvander, undersköterska.
Helena Afvander, undersköterska.

Hon berättar om en kollega som testade positivt trots att hon varit symtomfri i 12 dagar, och tycker att de 48 symtomfria timmar som Folkhälsomyndigheten gått ut med att man ska vara hemma innan man kan gå och jobba får tas med en nypa salt. Men hon tycker det är bra om de som inte bär på viruset får veta det så att de kan jobba.

– Jag har en kollega som varit hemma i veckan med förkylningssymtom, hon blev testad negativt i dag, det var bara förkylning. Så jag tycker det är bra att de testar, för är det inte covid-19 kan man ju jobba, säger Helena Afvander.

Karin Tegmark Wisell säger att man kan uppvisa virusnivåer efter att man slutat vara smittsam. Folkhälsomyndigheten håller därför på med att ta fram ett stöd kring hur man ska bedöma smittfrihet. Det är förhoppningsvis klart i slutet på den här veckan. Där kan det komma att finnas olika råd beroende på vilken typ av jobb man har.

– I det här underlaget har vi med tid efter insjuknande som en viktig faktor. Vi har också beaktat var man arbetar. Jobbar man inom äldreomsorgen där det finns väldigt många sköra individer så kanske man måste ha ytterligare lite säkerhetsmarginal jämfört med om man arbetar på kontor.