I hemtjänsten var sjukfrånvaron nästan lika hög, 13,7 procent. Ökningen är tveklöst kopplad till corona-pandemin. Det säger Karin Bülow, avdelningschef för äldreomsorgen i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

– Många har varit hemma för förkylningssymptom, även milda. Och det är vi glada för.

Även i Skarpnäck har man sett en fördubbling av sjukfrånvaron. På vård-och omsorgsboenden var den i mars 13 procent och inom hemtjänsten låg den nästan lika högt.

Siffror för april månad blir tillgängliga först i slutet av maj.

Trots de höga sjuktalen har man klarat att ha full bemanning, enligt Bülow. Detta tack vare en förhöjd grundbemanning. Stockholm stad har gått ut med direktiv om att äldreomsorgen ska bemanna upp för att klara att täcka upp frånvaron. 

– Vi har tagit in ännu fler visstidsanställningar nu än under sommarsemestrarna, säger Karin Bülow.

I debatten om smittspridningen i äldreomsorgen har Stockholm kritiserats för sin redan sedan tidigare höga andel visstidsanställda. Enligt en genomgång av Sveriges Radio var ungefär 40 procent av alla inom den kommunala äldreomsorgen i Stockholm visstidsanställda med timlön i mars månad.

Karin Bülow påpekar att även de som är anställda på tre månader får timlön. Det kan därför se ut som att man har fler riktigt korta anställningar än vad man verkligen har. Under corona-pandemin har Stockholm stad försökt att undvika korta anställningar och oftast anställt på några månader i taget. 

– Vi försöker undvika att ta in folk dag för dag.

Ulf Bjerregaard, Kommunals representant inom äldreförvaltningen i Stockholm, tycker det är bra att staden gått ut med direktiv om att försöka undvika timmisar, erbjuda längre visstidsanställningar och överbemanna för att möta corona-krisen. Men medlemmar på äldreboenden vittnar ändå om problem med underbemanning. 

–Det är den officiella linjen från centralt håll att man ska överbemanna under corona, men det lyckas man inte med överallt, säger han. 

Om det beror på att cheferna inte följer råden, eller om man har svårt att få tag på personal är svårt att veta, säger Ulf Bjerregaard. 

– Men i verkligheten för våra medlemmar är det nog ändå ganska ofta så att de är underbemannade. Jag tror det fortfarande är svårt för vissa chefer eller bemanningsansvariga att ställa om. Det sitter i ryggmärgen att alltid hålla nere kostnaderna. Men det finns bra exempel där man har bemannat upp.

I hemtjänsten verkar läget vara lugnare. Ulf Bjerregaard tror att det beror på att en del äldre som bara har städning och andra färre insatser, har avbokat hemtjänstbesöken av rädsla för smitta. 

Kommunal har tidigare pekat på vikten av att utbilda ny personal som tas in i omsorgen. Karin Bülow försäkrar att förvaltningen håller fast vid sin ordinarie introduktion av nyanställda och säger att man har förstärkt utbildningen för hygienrutiner och hantering av skyddsutrustning.