Medlemmarna i Kommunal tar sitt ansvar, varje dag, dygnet runt, året om i sina viktiga arbeten i välfärdens alla områden. Nu är det hög tid för arbetsgivaren att göra sin del. 

Det krävs en organisation med arbetsgivare och beslutsfattare som vågar kliva fram, vågar ta beslut och börjar ta sitt ansvar. 

Med en redan underbemannad äldreomsorg där väldigt många inte orkar arbeta heltid och var fjärde anställd i dag funderar på att lämna branschen på grund av den stressiga arbetsmiljön, de låga lönerna och bristen på stöd – så blev villkoren inte bättre när pandemin var ett faktum. 

Det är inte konstigt att det ser ut så här och att det känns som att det aldrig blir bättre, även om många viljor för det finns. För det handlar om brist på resurser, brist på styrning och en budget i balans som allt för ofta innebär för låg bemanning, delade turer, ohälsosamma scheman och deltidsanställningar. 

Heltid har allt för ofta tryckts in med våld i en redan slimmad deltidsorganisation. Det är dömt att misslyckas. 

Att bemanna en så viktig bransch som vård och omsorg av gamla och sjuka med visstidsanställda, ofta dagavlönade och bokade via sms, är mer än skamligt.

Men svaret vi fackliga företrädare ständigt får är att vi måste förstå att våra krav på ett jämställt arbetsliv och heltid inte får kosta pengar. Det finns en budget att ta hänsyn till och så kommer motfrågan till oss – var ska vi i så fall spara in istället?

Pandemin som vi är mitt i blir allt tydligare ett stort uppvaknande för många. Det blir tydligt hur mycket både klass och kön påverkar ens förutsättningar på arbetsmarknaden. Och att årtionden av förlorade skatteintäkter ger förödande resultat för vår välfärd. 

Att bemanna en så viktig bransch som vård och omsorg av gamla och sjuka med visstidsanställda, ofta dagavlönade och bokade via sms, är mer än skamligt.  

Arbetet som undersköterska, vårdbiträde, skötare, vårdare, personlig assistent, lokalvårdare eller barnskötare är långt ifrån enkelt. Det krävs tvärtom en kvalificerad yrkeskompetens som förtjänar stor respekt. 

Att skriva alla yrkesproffs i välfärden på näsan och mer eller mindre påstå att smittspridning orsakats av deras brist på kunskap är under all kritik! 

Att skriva alla yrkesproffs i välfärden på näsan och mer eller mindre påstå att smittspridning orsakats av deras brist på kunskap är under all kritik! 

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att tillgodose att personalen har rätt utbildning, rätt förutsättningar, rätt skyddsutrustning och rätt bemanning som möjliggör både en säker arbetsmiljö men också en trygg vård och omsorg. 

Lösningen är faktiskt enkel: satsa på proffsen, satsa på välfärden, satsa på medlemmarna i Kommunal. Vi som tar ansvar, bär upp vår gemensamma välfärd och kräver vår rätt på arbetsplatserna varje dag.

I dag slåss de politiska partierna om att hylla välfärdsarbetarna men vi vill med denna artikel påpeka att det politiska ansvaret för att öka resurserna till välfärden aldrig har varit tydligare. Det är dags att gå från ord till handling. Gör det nu och gör det så det märks.