För några månader sedan vändes världen upp och ner. Mycket förändrades när covid-19 eller corona spred sig överallt bland oss människor. Plötsligt skulle vi hålla distans, inte umgås fler än 50 personer och inte träffa barnbarnen. Det infördes besöksförbud på äldreboenden och sjukhus. De enda patienterna träffade var oss vårdpersonal.

Sjukhusen runt om i landet fick en krissituation när avdelningar och personal flyttades runt för att kunna ge plats och vårda patienter med covid-19. Mitt i denna krissituation där vi personal jobbar under hårt tryck får vi veta att vår semester i sommar kanske inte blir beviljad. Orsaken är den tuffa arbetssituation som råder på sjukhusen och vårdboenden runt om i landet.

Vi i vården börjar bli trötta och slitna. Vi vårdar många gånger svårt sjuka patienter med risk för vår egen hälsa. Vi personal kommer att bli sjukskrivna, helt enkelt för att ingen orkar hur mycket som helst.

Om vi inte får semester tror jag att det kommer att få konsekvenser. Vi i vården börjar bli trötta och slitna. Vi vårdar många gånger svårt sjuka patienter med risk för vår egen hälsa. Vi personal kommer att bli sjukskrivna, helt enkelt för att ingen orkar hur mycket som helst.

Jag förstår att vården befinner sig i ett krisläge och att det krävs omorganisation för att klara av det som nu händer i samhället. Jag förstår att situationen är mycket ansträngd på alla plan ute i vården. Jag förstår att arbetsgivaren har rätt att förskjuta vår semester till hösten. Men då ska alla operationer som har fått vänta genomföras och det kan dessutom komma en ny våg av covid-19.

För att vi ska orka ta oss igenom det behöver vi personal få återhämta oss. Vi som jobbar är också människor. Det tar lång tid att få tillbaka personal som är sjukskrivna. Vi vårdar varje dag med allt vad det innebär. Frågan är vem som vårdar oss så att vi ska orka.

Det var länge osäkert om vi på sjukhuset skulle få någon semester i sommar. Nu vet vi att vi kommer att få några veckors sammanhängande ledighet. Men jag vet att många andra fortfarande lever i ovisshet eller har fått besked om att semestern inte alls blir som de tänkt eller önskat. Vi behöver alla tid för återhämtning.