Kvinnor som tror på sin förmåga att arbeta hittar nämligen strategier att hantera sin smärta, och det kan öka arbetsförmågan. En sådan strategi som fungerar är att regelbundet ägna sig åt fritids­aktiviteter, läsning och socialt umgänge.

Att få stöd från familj och andra utanför jobbet är oftast bra, men det kan också vara negativt: För mycket stöd gör att man tappar tron på sin förmåga att klara sig själv. För mycket praktisk hjälp gör att man blir passiv och und­viker aktiviteter.

Det syntes inget samband mellan kvinnornas välbefinnande och återgång till arbete. Det fanns kvinnor som uppgav att de mådde bra men ändå inte kunde arbeta, likaväl som kvinnor som tyckte att de mådde dåligt men ändå kunde börja jobba igen.

De som hade en pressad arbetssituation med höga krav hade mindre chans att återgå i arbete. Ont om pengar var också negativt – troligen därför att oro för ekonomin gör att man får mer ont.