När det gäller munskydd och visir i äldreomsorgen finns det två syften med det: antingen att skydda personalen eller brukarna från smitta. Vid misstänkt eller bekräftade fall av covid-19 ska personalen som arbetar med de patienterna eller brukarna ha personlig skyddsutrustning för att skydda sig själva från smitta.

Exakt vilken nivå som krävs ska avgöras i lokala riskbedömningar, och det är här som arbetsgivare, skyddsombud och Arbetsmiljöverket har haft olika uppfattningar om både munskydd och visir behövs, exempelvis på vård- och omsorgsboendet Serafen i Stockholm. Folkhälsomyndighetens rekommendation säger att om riskbedömning visar att visir inte räcker, ska även munskydd användas.

När det gäller att ha munskydd och visir för att skydda brukarna, i förebyggande syfte, har Folkhälsomyndigheten fram till i går inte haft några sådana rekommendationer. Men på torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att munskydd eller visir kan vara aktuellt i förebyggande syfte för att skydda brukarna, om man samtidigt följer de basala hygienrutinerna, som anses vara det viktigaste för att förhindra smitta.

Därför meddelade Stockholms stad på en presskonferens på fredagsmorgonen att de nu börjar med visir i verksamheterna, oavsett om det finns misstänkt smitta eller inte.

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) sade att de har fört en diskussion en längre tid om de borde utöka användningen av visir eller munskydd, men att Folkhälsomyndighetens besked underlättade det beslutet. Samtidigt poängterade han att det viktigaste är att det finns skyddsutrustning vid bekräftade fall och att de inte får äventyra den tillgången.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) riktade på presskonferensen kritik mot Folkhälsomyndigheten för otydliga rekommendationer kring skyddsutrustning.

– Det är min bestämda uppfattning att det behövs förtydliganden i frågan om skyddsutrustning. Folkhälsomyndighetens otydlighet skapar en osäkerhet bland våra medarbetare, de äldre och bland anhöriga. Det är olyckligt att myndigheterna inte kan ge tydliga besked om vad som gäller, sade Anna König Jerlmyr på presskonferensen.

Vi menar att vi behöver ett förtydligande från nationellt håll om det är så att man är kritisk till att vi tar in vikarier.

Anna König Jerlemyr (M), finansborgarråd Stockholm

Hon lyfte upp att Folkhälsomyndigheten varnar för att munskydd och visir kan öka smittorisken om de används felaktigt och sade att det behövs tydliga rekommendationer nu när man säger att det kan användas vid kontakt med äldre.

– Det här öppnar upp för olika tolkningar och i Stockholms stad har vi tillgång till visir, men däremot är det en internationell brist på munskydd och då åvilar ett tungt ansvar på regeringen att säkerställa att det kommer finnas leveranser av munskydd till svenska kommuner, om det är så att det är de nya rekommendationerna, sade Anna König Jerlmyr.

Vad gäller bemanningsläget i Stockholms äldreomsorg så meddelade hon att det är fortsatt brist på sjuksköterskor, men att situationen annars är ”relativt stabil”. Samtidigt sade hon att de har en fördubbling av sjukskrivningarna mot i vanliga fall. Hon var också kritisk till den kritik som kommit, bland annat från regeringshåll, kring användandet av timvikarier.

– Vi menar att vi behöver ett förtydligande från nationellt håll om det är så att man är kritisk till att vi tar in vikarier. Vi menar att det är något som måste ske då sjukskrivningarna ökar nu när allt fler får symtom eller är hemma med barn med symtom. Vi undrar hur de menar när det riktas kritik mot timavlönade, sade Anna König Jerlmyr.

Erik Slottner sade också att de ser en liten förbättring av läget, såväl vad gäller antalet smittade brukare och tillgången på personal och skyddsutrustning.