Folkhälsomyndigheten anser att de fyra viktigaste åtgärderna för att minska smitta i äldreomsorgen är basala hygienrutiner, att man stannar hemma vid minsta symtom, att personal tar hand om färre brukare och att personal håller avstånd till varandra.

Ett tillägg gjordes också kring skyddsutrustning: att om hygienrutinerna hålls och det inte är möjligt att hålla avstånd kan munskydd eller visir användas för att skydda brukaren.

Men, betonar Folkhälsomyndigheten, det är ingen generell rekommendation, beslutet om munskydd och visir ska användas förebyggande måste tas lokalt.

– Till det kommer att det finns farhågor om man lägger till moment, om inte följsamhet i basala hygienrutiner fungerar väl så finns det en ökad risk för smittspridning. Det finns farhågor om känslan av falsk trygghet, att man börjar slarva med andra basala delar, sa Malin Grape, enhetschef på Enheten för antibiotika och vårdhygien.

Tobias Baudin är inte nöjd med det som presenterades.

– Jag tror att jag och många med mig var förväntansfulla att vi skulle få en tydlighet från Folkhälsomyndigheten, men jag måste säga att de aldrig har varit så otydliga som nu.

Nu pratar man om man skulle kunna använda visir eller munskydd.

Kommunal anser att man ska behandla alla, både personal och äldre, som potentiellt smittade och att personalen därmed ska ha munskydd och visir vid nära kontakt.

– Det tycker vi att kloka arbetsgivare borde göra. Många äldre har haft covid-19 utan att ha märkt det. Vi tycker att man ska ta det säkra före det osäkra. Men Folkhälsomyndigheten menar att det vi inte vet ska vi inte göra, men tänk om det kommer fram annat sedan, säger Tobias Baudin.

Han reagerar också på uttalandet om det kan finnas en risk att personal slarvar med hygienen för att de får skyddsutrustning.

– Jag vet inte vilka de tror det är som jobbar i den svenska äldreomsorgen. Det här är yrkesskickliga proffs, undersköterskor med lång erfarenhet som står för grunden. Nog kattsingen klarar de av att ha munskydd och inte glömma de basala hygienrutinerna. Det är en nedvärderande syn på den svenska äldreomsorgen.

Du har ju själv många gånger tagit upp att det finns väldigt många timanställda där många har lägre utbildning. Finns det inte då en risk att man saknar kunskap kring hygienrutiner?

– Det är ju arbetsgivarens ansvar att se till att man får den utbildningen. Det är ett dåligt argument för att inte undersköterskor får munskydd.