I början av april skrev undersköterskan Agneta Thomasin Svensson debattartikeln ”Ni spelar rysk roulett med våra liv” i Kommunalarbetaren. Där beskrev hon sin djupa oro över bristen på skyddsutrustning och möjligheterna att förhindra smittspridning inom hemtjänsten. Handspriten var ransonerad. Möjligheterna att göra sig ren hemma hos brukarna var begränsad.

– Jag kände mig helt övergiven och ensam när jag gick ut och jobbade i slutet av mars. Kan det här vara möjligt? tänkte jag. Vi har en smitta som kan få allvarliga och dödliga konsekvenser men här är inget förändrat. Jag trodde inte att det var sant, berättar hon.

Innehållet i Agneta Thomasin Svenssons ryggsäck.

I dag när hon åker ut på sin jobbrunda i hemtjänsten i Göteborg är läget ett helt annat, och har så varit sedan ett par veckor tillbaka. På ryggen sitter en av de ryggsäckar som hennes arbetsgivare varit ute och handlat, en till varje arbetstagare. I ryggsäcken finns tvål, pappershanddukar, handsprit, munskydd, visir (dock inte den godkända sorten), plastförkläden, heltäckande skyddsrock, handkräm, tossor och handskar.

– Det är en trygghet att ha alla de här sakerna med sig. I ryggsäcken finns precis allt vi behöver och nu har vi dessutom fått riktlinjer för när vi ska använda respektive utrustning. Det har också blivit en skärpning av de basala hygienrutinerna.

På vilket sätt har hygienrutinerna skärpts?

– Det har funnits en okunskap om hur det ser ut, hos cheferna och högre upp. Det är viktigt att komma ihåg att i hemtjänsten jobbar vi ensamma och ingen ser vad vi gör. Då är det extra noga att inskärpa de basala hygienkraven. Hur man spritar och tvättar händerna, hur man tar av och på ett munskydd. Rent instrumentellt. Det är viktigt eftersom mycket personal saknar vårdutbildning.

Inom Agneta Thomasin Svenssons hemtjänstområde finns covid-smittade brukare som de vårdar. Det finns personal som är rädd, berättar hon. Rädda för att själva bli smittade och för att smitta vårdtagarna. Än så länge går de anställda till de som hör till deras turer som vanligt, oavsett om vårdtagarna är smittade eller inte. De anpassar sin skyddsutrustning. Men inom kort är det sagt att det ska bildas covid-team som enbart ska ta hand om de smittade patienterna.

– Nu känner jag mig ändå trygg med att mina närmaste chefer har förstått allvaret. De förstår att det är på riktigt och att både vårdtagarna och vi utsätts för stora risker och de har agerat på det. Det ger ändå en grundläggande trygghet.

Att fackliga skyddsombud lägger skyddsstopp och är ute i debatten och påtalar brister ser hon också som otroligt viktigt:

– Det är jätteviktigt, också för tryggheten. För mig personligen känns det betryggande att de som är våra valda representanter tar det uppdraget på allvar.