Det har länge varit tydligt att det inte är hållbart att spara så mycket som man har gjort på äldreomsorgen, varken för de boende eller de anställda. Om någon mot förmodan har tvivlat har covid-19 gjort det tydligt.

Besparingarna på drygt 20 miljarder de senaste två årtiondena har lett till att sjuktalen är höga och personalkontinuiteten är låg, vilket KA tidigare har skrivit om. Samtidigt har allt fler anställda tillfälliga anställningar eller timanställningar. Det innebär att de äldre ofta träffar många olika personer.

Med många timanställda ökar också risken för bristande hygienrutiner vilken i sig skulle kunna vara en orsak till större smittspridning av covid-19. Det läggs helt enkelt inte tillräckligt med tid och resurser på att utbilda kring hygienrutiner av ständigt nya personer.

Fler fast anställda och färre tillfälliga anställningar skulle skapa en bättre äldreomsorg för de anställda och därmed också en bättre möjlighet att klara av att dämpa smittspridningen.

I dagsläget är det för tidigt att spekulera i exakta orsaker till smittspridningen av covid-19 på äldreboenden, men självklart kommer det att göras analyser av detta i efterhand. Det finns många utmaningar i vården av våra äldre och demenssjuka. Det går av förståeliga skäl inte att säga åt demenssjuka att göra på ett visst sätt och sedan vara säker på att de gör så.

Även om det är för tidigt att dra några säkra slutsatser, kan vi lära mycket av att läsa om hur andra länder gör. På ett norskt äldreboende där undersköterskan Maria Aronsson arbetar har de lyckats hålla smittan borta från de boende trots att personal har insjuknat i covid-19.

Undersköterskan Maria Aronsson tror att det beror på att de var mycket tidiga med att införa besöksförbud redan de första dagarna i mars. Då togs också beslut om att personal och vikarier inte fick gå runt mellan avdelningar utan måste stanna på en avdelning.

De anställda har tidigare kunnat arbeta över hela boendets fyra korridorer. Efter corona-virusets framfart har de fått välja en korridor, ingen får gå emellan.

Även om de fullvärdiga analyserna lär dröja finns det något vi redan nu kan fastslå. Fler fast anställda och färre tillfälliga anställningar skulle skapa en bättre äldreomsorg för de anställda och därmed också en bättre möjlighet att klara av att dämpa smittspridningen. Det går inte att fuska sig fram till en bra äldreomsorg. Covid-19 synar korten.