Stockholm har två krematorier: Nya krematoriet på Skogskyrkogården och Råcksta krematorium i västra Stockholm. Michael Nordenberg arbetar på Råcksta och är en av fem drifttekniker här. Själv har han jobbat som det i tolv år.

Arbetsuppgifterna görs på ett rullande schema och består i att utföra kremeringar, ta emot kistor som kommer in, samt urnhantering, där anhöriga och begravningsentreprenörer kommer och hämtar urnor till begravningsplatser och gravsättningar.

Han säger att arbetsbördan har ökat ganska mycket den senaste veckan, men att det är svårt att avgöra om det beror på corona eller något annat. En orsak kan vara att många anhöriga väntar med begravningar just nu.

– Jag läste det i tidningen och det är ju av förståeliga skäl. Och då bromsas allting upp.

Michael Nordengren.
Michael Nordenberg.

Michael säger att bemanningen är tillräcklig på krematoriet.

– Ja, vi har hållit oss friska, så det är skönt. Vi är inte så många som jobbar här. Och vi har svårt att ta in en vikarie som kan kremera, det krävs utbildning för det. Just nu känns det som att vi har läget under kontroll.

Coronasmittan har medfört att de har begränsat antalet besökare i lokalerna. Vid kremeringar använder de sig redan av munskydd och skyddsglasögon på grund av dammet och Michael säger att det inte är aktuellt med mer skyddsutrustning.

– Inte i hanteringen av mottagningen av kistorna, för de har redan kistlagts på sjukhusen och vi vidrör inte på det sättet. Så det känns ganska lugnt.