När arbetsgivaren har anvisat personal in i krisavtalet så har man gjort det stegvis, och senaste siffran från Södersjukhuset i fredags var att man då var uppe i 271 personer, varav 59 är undersköterskor. Hur många av dem som är anvisade en andra gång är oklart. 

Krislägesavtalet gäller tills arbetsgivaren bedömer att det inte längre behövs. Men för varje ny omgång som personal ska anvisas till avtalet ska facket informeras.

Avtalet som är ett centralt avtal som skrevs förra sommaren som ett resultat av de omfattande skogsbränderna, ger betydligt högre ersättning men också mer arbetstid. Dessutom sätts arbetstidslagen ur spel.

Den 3 april aktiverades avtalet i Region Stockholm på grund av det stora inflödet av patienter som insjuknat i covid-19.

På universitetssjukhuset i Solna och Huddinge är signalerna också att nya anvisningar kan ske snart.

– Det mesta talar för att de kommer att ha fortsatt behov av att använda krislägesavtalet. Det är fortfarande ett högt tryck med patienter. Alla signaler vi får är att de kommer fortsätta anvisa enligt avtalet, vilket vi inte tycker är särskilt positivt. Många av de här personerna är väldigt slitna efter att ha jobbat på det här avtalet i fyra veckor, säger Catharina Häggbom, sektionsordförande för Kommunal vid universitetssjukhuset.

På Danderyds sjukhus trädde avtalet i kraft först den 14 april.

– De tror inte att det blir någon förlängning på grund av att antalet covid-19-patienter sjunker och antalet inneliggande patienter sjunker, säger Arnstein Mogstad, Kommunals ordförande vid sektion SLSO sjukvård norr, dit medlemmar vid Danderyds sjukhus tillhör.

Samtidigt anvisas nya personer till krislägesavtalet. Den 29 april anvisades ytterligare drygt 160 stycken till avtalet, enligt Region Stockholm. Totalt har nu drygt 1 330 anställda fått gå på krislägesavtalet.

Ulrika Sundqvist, HR-direktör i Region Stockholm, uttalar sig skriftligt via regionens pressavdelning, att avtalet kommer att vara aktiverat så länge krisläget kvarstår.

– Vi följer utvecklingen varje dag och hoppas att pandemin så snart som möjligt avtar i styrka och därmed att vårdbehovet inom IVA-verksamhet minskar, för att vi ska kunna återgå till normal veckoarbetstid för våra medarbetare som sliter hårt i den extraordinära situation som vi befinner oss i, skriver hon också.

Fotnot: Bilden på Södersjukhuset är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.