Den senaste tiden har flera initiativ startat för att tillverka skyddsutrustning till personal i vård och omsorg. Två som fått mycket uppmärksamhet i media är Förklädesfabriken och Tensta tech. Men ingen av dem har tillstånd att leverera skyddsutrustning, vilket de måste ha.

– Om de ska leverera skyddsutrustning måste de ha det och de har inte sökt, säger Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Han säger att de håller på att undersöka hur de ska hantera den situationen.

– Det är ett policybeslut så det måste upp till generaldirektören, säger han.

Tidigast nästa vecka kan Arbetsmiljöverket ha ett besked om hur de ska hantera situationen.

När coronakrisen blev ett faktum stod många arbetsgivare utan skyddsutrustning. Därför startade flera egen tillverkning, bland annat visir av overhead-film. Nu när det finns ett snabbspår för att ge tillstånd till företag ska dessa inte behöva användas.

– Vår chefsjurist var tidigt ute och sa att vi förstår er och vi kommer inte att sätta ett förbud. Snabbspåret upprättades för att förse marknaden med skyddsutrustning. Nu när vi börjat att göra det så nu finns det ingen anledning att använda utrustning som inte är godkänd, säger Torben Vincentsen.

Hittills är det bara nio företag som fått tillfälligt tillstånd att tillverka personlig skyddsutrustning. Drygt 40 ansökningar från tillverkare behandlas just nu varav en del av handlar om att tillverka medicinsk-teknisk utrustning.

På Förklädesfabriken i Farsta strand i Stockholm som drivs av volontärer och startade för tre veckor sedan, har kändisar som influencern Elsa Billgren och inrikesminister Mikael Damberg (S) volontärarbetat med att tillverka skyddsförkläden till vård- och omsorgspersonal. Men skyddsutrustningen som de tillverkar är alltså inte godkänd av Arbetsmiljöverket, varken CE-märkt eller med den tillfälliga märkningen.

Grundaren Jens Peterson Berger säger att de i början kollade upp möjligheten till att få CE-märkning men konstaterade att det var dyrt och svårt, särskilt som de är så löst organiserade och inte ens har ett organisationsnummer.

– Vi har ingen byråkratisk administration utan har sett att okej, här finns en akut brist, nu försöker vi lösa den efter bästa möjliga förmåga. Jag har velat från dag ett att någon skulle komma hit och titta på hur vi gör det för att få det tillfälligt godkänt, säger Jens Peterson Berger.

Han säger dock att de inte har uppfattat att det fanns möjlighet att söka godkänt via Arbetsmiljöverkets snabbspår, men att de såklart kommer att ansöka om tillstånd om den möjligheten finns.

– Vi har ju bara ett enda mål och det är att försöka se till att vårdpersonalen har skyddsutrustning. Vi skänker bort till personal som ringer och gråter och säger att vi har smittade men ingen skyddsutrustning, säger Jens Peterson Berger.

Han berättar också att de har tagit fram modellen för skyddsförklädena i samarbete med läkare och har haft läkare på besök som kollat deras hygienrutiner. De låter förklädena ligga i ”karantän” i 72 timmar innan de lämnas ut till verksamheter och alla volontärer har själva skyddsutrustning när de jobbar.