– Jag tror att det finns en väldigt stor risk att de är tvungna att förlänga avtalet, säger Catharina Häggbom, ordförande vid Kommunals sektion på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Region Stockholms HR-direktör Ulrika Sundquist har inte tid att bli intervjuad. Hon svarar så här via mejl från pressavdelningen: ”Regionen följer dagligen läget för att utvärdera behovet av att fortsatta tillämpa krislägesavtalet. Parallellt fortsätter regionen med att rekrytera medarbetare och på andra sätt tillföra resurser.”

Den 20 april var 1 013 personer anvisade på krislägesavtalet i Region Stockholm. 263 av dem var undersköterskor.

Avtalet innebär i korthet betydligt högre ersättningar och längre veckoarbetstid och att arbetstidslagen i princip är satt ur spel.

Enligt Kommunals Catharina Häggbom överväger regionen att vända sig till deltidsanställda och det kan också bli kortare anvisningar än de fyra veckorna, som är den maximala begränsningsperioden.

– Där finns viss möjlighet att använda folk som de inte har använt tidigare, säger hon.

Hur går det med arbetsmiljön?

– Den är klart att den tar stryk när folk jobbar 12-timmarspass. Tre till fyra såna pass efter varandra, vare sig de jobbar dag eller natt. Man blir sliten och sen iklädd den här skyddsutrustningen. Det är också slitsamt att inte få träffa sin familj i princip.

Enligt Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, så hade fram till tisdagen ingen ny begäran från någon annan region eller kommun inkommit till SKR. Det är SKR:s styrelse som ska godkänna en begäran om att få aktivera krislägesavtalet. Diskussioner har tidigare funnits i Region Sörmland

Vårdförbundet har krävt att avtalet ska aktiveras i Region Norrbotten. 

Kommunal Norrbottens regionsektion har inte fått några signaler från arbetsgivaren om att det skulle vara på gång att aktivera krislägesavtalet.

– Jag tycker naturligtvis att våra medlemmar är värda varenda krona men vi vet ju också att arbetsmiljön blir sämre i samband med avtalet. Men jag förstår Vårdförbundet för vi har dem som får åka långt och jobba jättelånga skift för att täcka upp. Så nog är de farligt nära att behöva utlösa det när man måste hämta personal från hela Norrbotten för att få dem att räcka till, säger Marianne Engberg, ordförande i sektionen.