SKR och Kommunal är förtegna om vad ett eventuellt nästa steg kan bli, eller om det blir något nästa steg över huvud taget.

Nyheten, som Tidningen Vision var först med att avslöja, att facken sagt nej till SKR:s förslag att utöka möjligheten att förlägga sommarsemestern ända till oktober månad, kommenteras så här av Kommunal:

– SKR har velat diskutera/förhandla semesterförläggningen med anledning av Corona, men vi har inte lyckats nå en överenskommelse, skriver Johan Ingelskog, chef för Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet, i ett mejl till Kommunalarbetaren.

På frågan om förhandlingarna kommer att fortsätta svarar Johan Ingelskog:

– Vi har inte fått något nytt förslag eller framställan från SKR att ta ställning till.

Ungefär likadant säger SKR:

– Läget är fortfarande oklart. Det finns i nuläget inget nytt bud på bordet att ta ställning till för någon part, svarar Jeanette Hedberg , biträdande förhandlingschef vid SKR, i ett mejl.

Enligt lagen ska fyra veckors sammanhängande semester ges mellan juni-augusti. Perioden kan efter förhandlingar utökas enligt SKR-avtalet från maj till september. Nu ville SKR alltså gå ännu längre och förlänga perioden till oktober.

Men exakt vad parterna förhandlat om är svårt att säga. Avtalet medger redan i dag att fyraveckorssemestern kan förläggas till annan period om särskilda skäl finns. 

Även arbetsgivarens varseltid vid besked om semester har diskuterats, enligt uppgifter till Tidningen Vision.