Flera partier har föreslagit att personer med nedsatt immunförsvar ska kunna stanna hemma från jobbet och inte riskera att bli smittade av coronaviruset.

Nu har regeringen alltså gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vilka grupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19.

Detta för att de grupperna kan ha ett särskilt behov av skydd mot smitta och därför inte bör arbeta utanför hemmet och därmed ha behov av ersättning.

Utredningen ska beskriva vilken allvarlighetsgrad i respektive sjukdom, sjukdomstillstånd och pågående behandling som motiverar särskilt behov av skydd mot smitta.

Socialstyrelsen ska även beskriva och lämna förslag om vilken risknivå för smittspridning som ska gälla för att olika grupper ska anses ha ett särskilt behov av skydd genom att tillfälligt avstå arbete utanför hemmet.