Fotnot: Du hittar din närmsta kvinnojour på www.roks.se eller www.unizon.se. Vill du ha stöd ring kvinnofridslinjen 020-50 50 50.