– Vi är ganska så upprörda, säger Ingela Olsson, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Kommunal avdelning Norrbotten.

I går berättade KA att personal i hemtjänstens larmcentral blivit sjuka med symtom på covid-19 efter att ha gått oskyddade till en brukares hem där maken hade hosta och feber. I måndags stod det klart att maken har covid-19. Kommunals huvudskyddsombud Gunilla Eliasson lade förra veckan ett skyddsombudsstopp för arbete hos brukaren. Kommunen flyttade brukaren till ett annat boende. Det visade sig att även kvinnan var sjuk.

– Hon hade hosta redan när hon kom in till boendet, säger Ingela Olsson.

Kommunal kräver nu att kommunen får fram skyddsutrustning och att personalen får använda den även i förebyggande syfte.

– Socialchefen har sagt i media att företag har skänkt skyddsutrustning till kommunen. Varför används den inte? säger Ingela Olsson.

Ingela Olsson uppmanar de anställda att göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) meddelade i går att covid-19 ska läggas till över listan på sjukdomar som ingår in arbetsskadeförsäkringen. De som blivit sjuka kan också göra en anmälan till AFA Försäkring. Dessutom ska arbetsgivaren göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. KA har sökt socialchefen Håkan Dahlqvist, men har inte lyckats nå honom.

Kommunal överväger också om de ska driva ett eget ärende mot kommunen.

– Vi håller på att se över hur vi kan driva ett sådant ärende. Ingen medlem har hört av sig ännu om krav på skadestånd, säger Ingela Olsson.

Kan det bli svårt att bevisa att de blivit sjuka hos just den brukare?

– Det får vi ta om det blir aktuellt med att driva livränta eller få ersättning för skadan. I det här fallet är det ganska uppenbart. De har jobbat oskyddade där det har konstaterats att vårdtagaren och den anhörige har covid-19. 

Förutom skyddsutrustning saknar hemtjänsten riktiga arbetskläder. De har en bussarong men inga byxor. Där har Kommunal lämnat in en 6:6a, som har gått vidare till Arbetsmiljöverket.

– Kommunen har svarat att det inte blir aktuellt med byxor förrän till årsskiftet.

Dessutom har kommunen verkställt ett beslut från 2007 om att minska bemanningen i äldreomsorgen. I dag ligger bemanningskvoten på 0,97 per boende. Från i maj ska den i stället ligga på 0,85.

– Det är en stor neddragning som de tänker göra mitt i coronakrisen, säger Ingela Olsson.

Hon berättar att arbetsgivaren vägrar att göra en risk- och konsekvensanalys.

– De anser att ärendet förhandlades redan 2007 och att det inte behövs igen. Vi har lämnat in en förhandlingsframställan om brott mot mbl, men de svarar inte. Nu är vi inne på att det kanske blir ett brott mot förhandlingsskyldigheten. 

KA har sökt kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Selberg (C), för en kommentar.

Zara Leghissa, Kommunals ordförande i avdelning Norrbotten, har också gått ut med en skrivelse där Kommunal kräver att Kiruna kommun köper in skyddsutrustning, arbetskläder och stoppar personalneddragningarna.